Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2009

Съобщение

Печат Email
Сряда, 29 Юли 2009г.
СЪОБЩЕНИЕ


През периода 31-ви юли – 2 август ще се проведе международното Рали “Хеброс”. Основната част от специалните етапи на първия състезателен ден – 1-ви август (събота) щe бъдат по пътищата на община Пещера.

Ще бъдат въведени временни ограничения за общото движение на 1-ви август (събота):

1) По пътя: Пещера – лет. “Св.Константин” – яз. Батак до местността Превала (до разклона за гр.Батак) от 8:00 до 16:00 часа;
2) По пътя – с.Кап.Димитриево - до разклона за с.Бяга, гр.Брацигово и гр.Пещера от 9:00 до 15:00 часа.
3) По пътя от хижа Добра вода (с.Дебращица) – лет. “Св.Константин” - яз. Батак до местността Превала (до разклона за гр.Батак) от 13:00 до 16 часа.

За предотвратяване на инциденти Общинска администрация Пещера напомня: собствениците на животни да не допускат пашуване и оставяне на животните без надзор в близост до състезателното трасе на 1 август (събота) от 8:00 до 16:00 часа.

За предотвратяване на нещастни случаи Общинска администрация Пещера апелира (!) зрителите да спазват основните правила за сигурност и лична безопасност както и разпорежданията на организаторите, охранителите и полицията.

Печат Email
Вторник, 28 Юли 2009г.
На 31.07.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1.Прекратяване пълномощията на Красимира Щерева Симеонова
като общински съветник и полагане клетва на следващия в листата на ПП»ГЕРБ» – Ангел Веселинов Смилянов.
ДОКЛАДВА:Председателят на ОбС
2. Отчет за дейността на Обществения посредник на община Пещера за периода януари- юни 2009година.
ДОКЛАДВА: Обществен посредник
3. Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2009г.
ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет -Пещера
4. Текущи.
.........................
Печат Email
Вторник, 28 Юли 2009г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 25.08.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище на гр.Пещера с площ от 93,713 дка при начална тръжна цена 22500,00 лв. върху която не се начислява ДДС при граници и съседи на имота: Поземлен имот /ПИ/ №012208, ПИ №022008, ПИ №022005, ПИ №022001 от 9.30 часа.
1.2. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при граници и съседи: север-изба №6, изток-Блок А1, юг-двор, запад-Магазин №6 при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв.от 10.00 часа.
1.3. Апартамент №6 с площ от 77,89 кв.м, находящ се на ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А2, при граници и съседи: при граници и съседи: изток-ап.№5, запад-коридор, север-двор, юг-коридор при начална тръжна цена 43350,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9034,14лв. от 10 30 часа.
1.4. Апартамент №7, с площ от 47,020 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А,, запад-ап.№8, север-коридор, юг-двор, при начална тръжна цена 26170,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 5453,83 лв. От 11.00 часа.
1.5. Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-ап.№7, запад-ап.№9, север-коридор, юг-двор при начална тръжна цена 45360,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9453,02 лв. от 11.30 часа.
1.6. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-Скл.пом.№2, запад-ап.№5, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. От 13,30 часа.
1.7. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А1, запад-скл.пом.№1, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. От 14,00 часа.
1.8. Апартамент №5, с площ от 45,97 кв.м, ет.1, ул.” Симон Налбант” №46 при граници и съседи: север-ап.№4, изток-двор, юг-ап.№6, запад-стълбищна клетка ведно с прилежащото му избено помещение №16 при начална тръжна цена 20120,00 лв., върху която не се начислява ДДС от 14,30 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи.......

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 09 Юли 2009г.
Съобщение

Община Пещера и лично кмета Стелиян Варсанов изразява своето съжаление и се извинява на собствениците на вили, туристите и гостите на курорта “Св.Константин” за неудобството,което те ще имат през настоящия летен почивен и туристически сезон. Това неудобство произтича от реализирането на строителните работи на обект “Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище “Св.Константин” по проект на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това е проект , който решава жизненоважни въпроси свързани с екологията на нашия курорт и същевремено налага вземането на някои ограничителни мерки, касаещи изпълнението на строителните работи и спазване на предвидените пускови срокове.
Това е и основната причината, за да не можем да организираме и традиционния летен събор на летовището провеждащ се винаги последната събота на месец юли.
Разбира се Община Пещера ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдете Вие – почиващите и гостите, възможно най-малко притеснявани от извършващите се строителни работи и да прекарате приятно и пълноценно летните си отпуски.


Печат Email
Четвъртък, 02 Юли 2009г.
ЗАПОВЕД

№ 413
Гр.Пещера, 25.06.2009 г.


Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера за времето от 6,00 часа до 20,00 часа на 5 юли 2009 г..
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 4 и 5 юли 2009 г.
Въведените забрани ...........ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069