Сряда, 24 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2010

Решения

Печат Email
Четвъртък, 30 Декември 2010г.
Решения на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ПК-39-ПР/2010г.
Решение №ПК-40-ПР/2010г.
Печат Email
Сряда, 29 Декември 2010г.


Проект: „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”


Община Пещера изпълнява успешно проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за.......

Печат Email
Сряда, 29 Декември 2010г.


Проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”


Община Пещера изпълнява успешно проект „Подобряване на физическата среда и превенция на........

Печат Email
Понеделник, 27 Декември 2010г.
З а п о в е д
№ 952
Гр. Пещера,27.12.2010г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид констативен протокол от 17.12.2010г. на комисия назначена с моя заповед №730от 30.11.2009г., за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имот, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретно излязло от употреба МПС и необходимостта от принудителното му преместване поради не изпълнение на дадено предписание в установения за това срок, на основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :
Да се изпълни принудително преместване от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”на.......

Печат Email
Понеделник, 27 Декември 2010г.
На 29.12.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Промени по бюджета на Община Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
ДОКЛАДВА: Директорът на ДЦДМУ
3.Информация за дейността на Кризисен център за..............

Председателят на БФАС връчи статуетка на кмета на община Пещера

Печат Email
Сряда, 22 Декември 2010г.
По покана на Българската федерация по автомобилен спорт кметът на
община Пещера Стелиян Варсанов присъства вчера на тържествената церемония по награждаване на шампионите от сезон 2010 година.
Председателят на Управителния съвет на Федерацията Георги Янакиев връчи лично на Варсанов статуетка с благодарност за активен принос към автомобилния спорт.

Коледен благотворителен бал за деца сираци

Печат Email
Сряда, 22 Декември 2010г.
Днес от 15 часа в комплекс “Хийт” ще се проведе традиционния благотворителен бал“Пещерската Коледа” за децата сираци под патронажа на кмета на Общината Стелиян Варсанов.
В навечерието на коледните и новогодишните празници 55 деца сираци ще получат своя подарък лично от кмета .
За поредна година благотворителния бал се провежда с финасовата помощ на “Винпром Пещера” и “Биовет”АД.
Печат Email
Вторник, 21 Декември 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Провежданетона публичeнтърг с явно наддаване за отдаване под наем на терени:
а) публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по Уникален номер от Регистър на общинските терени, включени в схемата по чл.56 от ЗУТ както следва:
1.1. Обект с Уникален № 11 - Промишлени стоки, находящ се на улица с ос. т. 191 Ж, 191 Е, с площ до 35 кв.м
1.2. Обект с Уникален № 20 - Търговия хранителни стоки, находящ се на ул. «Й. Ковачев», в тротоарно пространство, улица с ос. т. 650, 650 Б, пред квартал 132 (до

Пресконференция под наслов 'Благодарим ти кмете'

Печат Email
Понеделник, 20 Декември 2010г.
В залата на Общинска администрация Пещера Председателят на Сдружение Слънце за всеки Юксел Яшаров проведе пресконференция във връзка със стартирането на кампания под наслов Благодарим ти кмете по международен пилотен проект „Пан-Европейска координация на ромски интеграционни методи”.

Кампанията има за цел да достигне до активните граждани на страните, които имат трудности с приобщаването на ромите – Румъния, Италия, Албания и България. От проекта се очаква не само да повиши информираността по проблемите на ромите и възможностите за тяхното решаване, но и да предложи на Европейската комисия успешни модели и практики на местно ниво, които могат да бъдат прилагани за в бъдеще и в други страни.
В продължение на 8 месеца ромски активисти, участници в кампанията ще работят с местните власти и с обществеността от съответните населени места, за да покажат, че приобщаването на ромите носи двустранна полза и че ромите са общност с неизползвани възможности. Ако бъдат предприети конкретни политики и мерки на местно и национално ниво, българите от ромски произход могат да бъдат активни граждани, които учат, работят, плащат данъци и осигуровки и стават част от социалния капитал на България.
В България проектът ще се изпълнява в 8 общини – София, Варна, Стара Загора, Кюстендил, Петрич, Котел, Пещера и Бяла, Русенска област. Партнираща организация за провеждане на дейностите на кампанията на територията на община Пещера е сдружение „Слънце за всеки” – гр. Пещера.
Проектът е финансиран от ЕК, Главна Дирекция за Регионална политика.
Официални партньори на кампанията са Европейската мрежа на ромските организации (ERGO), неправителствените организации “SpoluInternational Foundation” – Холандия, “PolicycentreforRomaandminorities” – Румъния, “RomaActive – Albania” – Албания и Асоциация Интегро – България.
Участие в пресконференцията взеха и кмета Стелиян Варсанов, секретаря на общината Красимира Стоименова и Али Чешмеджиев – Директор на Дирекция “Социални дейности, етнически и демогравски въпроси”.
Кметът на Община Пещера направи отчет за работата си във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на ромската общност и се набелязаха конкретни действия за решаване на неотложни въпроси.

Кметът на община Пещера открива традиционна годишна изложба

Печат Email
Четвъртък, 16 Декември 2010г.
Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов ще открие традиционната годишна изложба на художниците от клуб “Петър Стайков|” на 17 декември от 17:30 часа във фоайето на читалище “Развитие”.
В изложбата са поканени да участват всички майстори на изящните изкуства, членове на клуба. Очаква се да участват около 15 автори с по две творби.
Годишната награда на община Пещера “За особен принос в областта на изобразителното изкуство” ще бъде връчена лично от господин Варсанов.
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069