Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2010

Обява за провеждане на публичен търг

Печат Email
Сряда, 15 Декември 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
1.Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Поземлен имот № 056006 в местността «Арапеница», землище на с. Радилово, Община Пещера с площ от 1,792 дка., при начална тръжна цена - 14 320 лв., върху която не се начислява ДДС.
2. Определя дата, час и място за провеждане на търга – 11.01.2011 г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.
3. Тръжна документация може да се закупи до 17:00 ч. на 29.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50лева .
4. Депозитът за участие в търга, в размер на 1 430 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис Пещера до 17.00 часа на 10.01. 2011 г.
5. Документи за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 10.01. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
6. Документи за участие в търга:
6.1. Заявление за участие по образец;
6.2. Копие от документ за самоличност;
6.3. Удостоверение за Актуално правно състояние,издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг или данни за единен идентификационен код (ЕИК) от Агенцията по вписванията - за юридически лица;
6.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 45 дни преди датата на провеждане на търга;
6.5. Декларация за липса на просрочени задължения към Община Пещера;
6.6. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
6.7. Документ за внесен депозит;
6.8. Документ за закупени тръжни книжа;
6.9. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
7. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и заявка в Кметството на с. Радилово при Янка Кътина, от 10.00 до 12.00 часа.

Министър Божидар Димитров ще гостува утре в Пещера

Печат Email
Вторник, 14 Декември 2010г.
Министър Божидар Димитров ще гостува утре в град Пещера.
От 17 часа в залата на Общината министърът ще проведе среща-разговор с пещерската общественост и ще представи книгата “Да докоснеш мощите на Кръстителя”.
Печат Email
Вторник, 14 Декември 2010г.
Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община пещера и на тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба
Синхронизирането на извършваните услуги, които общинска администрация предлага на гражданите и на юридическите лица, с действащата нормативна уредба и увеличаването на разходите, които се формират във връзка с предоставянето на услугите, обуславят необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба. В подкрепа на това са постъпили и докладни записки от служители на общинска администрация до Кмета на Община Пещера със следните мотивирани предложения.
...

Постановката Кожа и небе на Пещерска сцена

Печат Email
Понеделник, 13 Декември 2010г.
Коледно – новогодишните празници на културата в Пещера започнаха с откупената от Общината постановка на Димитър Динев “ Кожа и небе”.

Отличената с Аскеер пиеса със звездното участие на актьорите Асен Блатечки, Николай Илиев и Мариета Топалова предизвика голям зрителски интерес и залата на читалище “Развитие” се оказа малка.

Час и половина пещерци се наслаждаваха на професионализма на актьорите.

Оценката на публиката беше дълги и нестихващи аплодисменти.

Програма за Коледно-новогодишните празници в град Пещера

Печат Email
Четвъртък, 09 Декември 2010г.
10.12.2010 г. “Кожа и небе”. Театрална постановка с участието
ч-ще “Развитие” на Асен Блатечки, Параскева Джукелова и Ники
от 18.00 Илиев
15.12.2010г. “Да докоснеш мощите на Кръстителя” .
залата на Общината Среща - разговор с Божидар Димитров
17.00 ч.
17.12.2010 г. Обща годишна изложба на клуб на
ч-ще “Развитие” художниците „Петър Стайков”
от 17.30 ч.
20.12 2010 г. “Коледна приказка”- детска театър
ч-ще”Развитие”
от 10.30ч.
20.12.2010 г. “Зимна импресия” – детска изложба
Културен дом
от 17.30 ч.
21.12.2010 г. “Писмо до Дядо Коледа” – детски театър
ч-ще “Развитие”
от 10.00 ч.
21.12.2010г. Коледен концерт на ч-ще”Развитие”
ч – ще “Развитие”
от 17.30 ч.
22.12.2010 г. “Пещерската Коледа” - благотворителен бал за
дискотека “НЕАТ” децата-сираци.
от 15.00 ч.
23.12.2010 г. Коледен концерт на любителските творчески
ч-ще”Развитие” формации от ОДК и Културен дом .
от 17.30
25.12.2010г. “Честито Рождество” – концерт с участието
пл.”България” на Райко Кирилов с танцова формация.
от 11.00 ч.
Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069