Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2010

Печат Email
Вторник, 23 Март 2010г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

1. Провеждането на публични търгове с явно наддаване на 20.04.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ І-012250-за производствена дейност, масив 12 в местн.”Узун Драгасия”, землище на гр.Пещера с площ от 7415,00 кв.м ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 552,00 кв.м и масивна едноетажна сграда със застроена площ 132,00 кв.м при начална тръжна цена 120000,00 лв., като за неприлежащия терен се начислява ДДС - от 10.00 часа.
1.2. Апартамент №8 с площ от 81,50 кв.м, находящ се на І-ви етаж на ул.»Д-р Петър Цикалов» №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 34000,00 лв., върху която се начислява ДДС - от 11.00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 09.04.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 19.04.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие ......

Печат Email
Понеделник, 22 Март 2010г.
Днес в пленарната зала на община Пещера бе отбелязан успешният финал на проект “Повишаване квалификация на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Проектът бе реализиран от екип на Факултета за начална и предучилищна педагогика към СУ” Св.Климент Охридски” в партньорство с община Пещера.
На събитието присъства целият екип на водещата организация : Професор д-р Божидар Ангелов – декан на ФНПП, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р на педагогическите науки Клавдия Сапунджиева, проф. д-р на философските науки Пламен Макариев, проф. д-р Весела Гюрова, доц.д-р Лучия Малинова, доц.д-р Мария Баева, доц.д-р Татяна Борисова, Цветанка Панова – ръководител направление “Следдипломна квалификация на Софийски университет, Маргарита Сидерова – секретар на ФНПП и кмета на община Пещера – Стелиян Варсанов, Секретаря на Общината – Красимира Стоименова.

Лично деканът проф. д-р Божидар Ангелов връчи ......
Печат Email
Понеделник, 22 Март 2010г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 05.02.2010 г. Кмета на Община Пещера подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: “Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера” – Подобряване на физическата среда и превенция на риска на обща стойност 878 607,53 лв. Финансирането е в размер на 100% от държавния бюджет на Република България.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Този дълг цели обезпечаването......

Мениджър за един ден

Печат Email
Понеделник, 22 Март 2010г.
Днес, 22 март 2010 г. за девета поредна година фондация “Джуниър Ачийвмънт България” организира инициативата “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” под патронажа на Министерството на финансите на Република България и патрон Министъра на финансите г-н Симеон Дянков. Ученици от цялата страна имат възможност да преживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации.
За първи път Общинска администрация – Пещера участва в инициативата. Кметът на Община Пещера – г-н Стелиян Варсанов освободи кметския стол на Тодор Стаменов – ученик от 10 а клас в СОУ „Св. Климент Охридски”, който проведе заседанието на оперативния съвет със своите колеги и им възложи новите задачи. Екипът на общинската администрация предаде своите умения и натрупан опит на младото поколение, а в замяна получиха удовлетворение от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора.
Печат Email
Петък, 19 Март 2010г.
НЕКА ПОЧИСТИМ НАШИЯ ГРАД И
ПОСРЕЩНЕМ ПРОЛЕТТА С ЧИСТИ ДОМОВЕ И СЪРЦА!

Уважаеми съграждани, уважаеми ръководители на фирми, предприятия и учебни заведения,

По повод настъпващите светли християнски празници - Лазаровден, Цветница и Великден, Общинска администрация - Пещера и ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура” организират пролетно почистване в периода от 19 март до 01 април.
Приканваме всички Вас да извършите почистване на домове, дворове, производствени цехове, фирми, учебни заведения, търговски обекти, прилежащи тротоари и междублокови пространства.
Събирайте отпадъците в чували, изрязаните клони от дървета, храсти и лозови насаждения изнасяйте на вързопи и ги оставяйте до контейнерите и кофите за смет.
ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура” създава организация за извозване на отпадъците до сметището по график. Града е разделен на райони. Отговорниците от всеки район ще Ви информират за определените за района дни за почистване и вдигане на събраните отпадъци.
Нека всички заедно се включим в почистването на нашият град и посрещнем пролетта с чисти домове и сърца!
За справки при възникнали проблеми можете да се обадите на тел: 6 22 03 вътр.117 Дирекция “Национални и международни програми, регионално развитие и образование”
6 22 91 и 6 61 14 ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура”


ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ .........

Печат Email
Петък, 19 Март 2010г.
На 26.03. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за изпълнение на бюджета и строителната програма за 2009година и Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Отчет на бюджетните финансови средства отпуснати на читалищe “Развитие” –Пещера, читалище “Зора” с.Радилово, читалище “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево през 2009 година.
ДОКЛАДВА: Председателите на читалищата
3. Отчет за проведените Обществени поръчки и извършени продажби от Община Пещера за периода януари – март 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4. Изслушване на информация от “Биовет” АД относно......

Трети март

Печат Email
Сряда, 03 Март 2010г.
Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме една от най-светлите дати в многовековната българската история - дата свещена, славна, победна. Честваме 132-та годишнина от онзи паметен 3 март 1878 година, когато бе подписан Санстефанският мирен договор. Тогава, на Трети март, България възкръсна за нов живот. Тази дата поражда в нас благоговение, вдъхновение и преклонение.

За всяка страна националният и празник е време за чествания, но и време за размисъл и равносметка.
Чествайки нашия национален празник, нека си припомним онези мигове на радост и въодушевление, когато се е ковала българската свобода. Това е победата на един неукротим дух – свободолюбивия дух на българина.
Нека си припомним с гордост славните бойни подвизи и победи на героите на националното освобождение. Със своето страдание и своя подвиг те доказа величието и силата на Българския дух. Нека вземем пример от тяхното достойно дело и да се извисим над всичко преходно и недостойно, за да дадем на младото поколение добър пример и вярна насока за достоен живот.
В тези празнични дни свеждаме глави в знак на признателност към хилядите воини, които дадоха живота си за свободата на България. Всички те остават безсмъртни в националната ни памет.
И нека в тези тържествени мигове да си припомним добре заветите на апостолите, на революционерите, на възрожденците – посланието за една държава, в която “всички вери и народности да живеят в мир и братство”. Защото България и днес ни зове към единство. България и днес ни призовава за мир.

Дълбок поклон пред светлата памет на загиналите за свободата на България!”

Честит празник!ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069