Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2010

Печат Email
Петък, 28 Май 2010г.
ОБЯВА:

І. Община Пещера открива процедура по реда на чл.50, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж или издаване на разрешение за поставяне на гаражи срещу заплащане на месечен наем за следните гаражни места:
1.1. 29 броя гаражи (от №187 до №215 вкл.) в УПИ ІІ – ЖС, кв.27(кв."Изгрев") по ПУП на ...........

Печат Email
Петък, 28 Май 2010г.
ОБЯВА

С Решение №520/30.04.2010 г. на ОбС – Пещера създаде Общинско предприятие “Паркинги и пазари” със следния предмет на дейност:
1. Управление на предоставените имоти – общински пазари в гр.Пещера и паркинги, включващо:
1.1. Отдаване под наем.......

Печат Email
Четвъртък, 27 Май 2010г.
О Б Я В Я В А


1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.06.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ ХVІІ-търговия и услуги, кв.190 по ПУП на гр.Пещера с площ от 45,00 кв.м при начална тръжна цена 1640,00 лв. без включен ДДС - от 10.00 часа.
2. Тръжна документация може .......

Печат Email
Вторник, 25 Май 2010г.
На 28.05. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще проведе петдесетото заседание на Общински съвет, с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Отбелязване 170-годишнината от рождението на бележития гражданин на Пещера Осман Ефенди.
ДОКЛАДВА : Общински съветник – Зехра Алиш
2. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за дейността на Културен дом за учебната 2009-2010г ДОКЛАДВА: Ръководител на Културен дом
4. Анализ на пазара на .......

Печат Email
Вторник, 25 Май 2010г.
Денят на Славянската писменост и Българската просвета и култура - 24 май – бе отбелязан тържествено на площад България с ученическо шествие и празнична програма, подготвена от децата от Общински комплекс и ОУ Любен Каравелов.
След “Върви народе възродени” кметът на Общината Стелиян Варсанов приветства присъстващите:
“Уважаеми учители, служители и дейци в системата на образованието и културата, Скъпи ученици,
Дами и господа,
Отново е 24 май, най-светлият, най-съкровеният български празник - денят на светите братя Кирил и Методий.
24 май - Празникът, който усещаме най-силно чрез нашите деца.
Нека в днешния ден си припомним, че .......

Одобрено проектно предложение

Печат Email
Сряда, 19 Май 2010г.
С Решение от 17 май Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" одобри проектно предложение на Община Пещера „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера” на стойност 5 571 325 лева.
С този проект ще се подобри парковата среда и зоните за обществен отдих и ще се извърши реконструкция на елементи на уличната мрежа.

Дарение

Печат Email
Събота, 15 Май 2010г.
Днес акционерно дружество “Актавис”, представлявано от изпълнителния директор Илия Пашов дари на община Пещера лекарства на обща стойност 4744 лева.
С лекарствените продукти ще бъдат снабдени здравните кабинети в училищата и детските заведения в община Пещера.
Кметът Стелиян Варсанов благодари за високо хуманния акт на господин Пашов с пожелание за успехи в бизнеса и да продължават с подобни инициативи и за напред.

Обявление

Печат Email
Сряда, 12 Май 2010г.
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.148,ал.4,чл.149 ал.1 от ЗУТ, публикуваме обявление за издадено строително разрешение №38 от 23.04.2010 год. за изготвен проект по чл.142 ал.2 от ЗУТ за обект:преустройство на съществуваща сграда и надстройка за гранулираща инсталация”АНХИДРО-380”в УПИ-II-завод за микробиални препарати в кв 132 по ПУП на гр.Пещера с инвеститор “БИОВЕТ” АД
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения ,предложения и искания в 14 дневен срок чрез Община Пещера до РДНСК Южен централен район сектор Пазарджик

Печат Email
Вторник, 11 Май 2010г.
П О К А Н А
За обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване /ПР/ за преструктурине на кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.ПЕЩЕРА

На основание чл.22, ал.4 , във връзка с чл.22 ,ал.1 и чл.110 ,ал.4 от ЗУТ, каним гражданите на гр.Пещера и заинтерисованите лица за обсъждане на проекти за ПУП-ПР за престуктуриране на:кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.Пещера. Предназначение на проекта: Промяна на регулацията в кв.79 , като .........


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069