Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2011

Решение на РИОСВ - Пазарджик

Печат Email
Петък, 25 Февруари 2011г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда

Заповед № 112-24.02.2011

Печат Email
Четвъртък, 24 Февруари 2011г.

Заповед № 112/24.02.2011 на кмета на Община Пещера

Печат Email
Вторник, 22 Февруари 2011г.
На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ НА КРЕПОСТТА «ПЕРИСТЕРА» НА ХЪЛМА “СВЕТА ПЕТКА” по проект: “Консервация, реставрация и експониране на антична и
Печат Email
Вторник, 22 Февруари 2011г.
На  28. 02. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И ТРЕТО заседание  на Общински съвет, с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.  Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пещера към 31.12.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.  Приемане бюджета на Община Пещера за 2011година.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

3. Отчет за изпълнението на Програмата за

Изнесена приемна на Областния Управител в град Пещера

Печат Email
Четвъртък, 17 Февруари 2011г.

Областният Управител на Област Пазарджик  Д-р Дончо Баксанов ще проведе изнесена приемна за гражданите на Община Пещера.
Приемният ден ще се проведе на 22.02.2011г. /вторник/ от 10.30ч. в заседателната зала на Общински съвет Пещера.
Желаещите да посетят изнесената Приемна могат да се запишат и предварително на тел. 0350/ 6 22 01 или на място в Общинска администрация гр. Пещера.

Повече сигурни места за щастливи игри

Печат Email
Сряда, 16 Февруари 2011г.

Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов  даде днес брифинг за представяне на проект “ Повече сигурни места  за щастливи игри”.
Проектът е дългосрочен  и се реализира под  формата  на публично-частно партньорство по инициатива на “Белла България” с подкрепата на местните власти.
Детски площадки, финансирани от “Белла България”, през тази година ще се изграждат в градовете, от които са постъпили най-много гласували на адрес:www.mestazaigra.bg.
Обръщението на кмета към гражданите на Пещера е: “Използвайте  възможността за гласуване и определяне на подходящо място за изграждане на детска площадка. Нека всички заедно да създаваме повече сигурни места  за щастливи игри в съответствие с европейските и национални стандарти за безопасност".
Гласувай тук.

Печат Email
Сряда, 16 Февруари 2011г.
ЗАПОВЕД
№ 30
18.01.2011 г.

 

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на община Пещера във връзка с Протокол № 4 от 09.09.2010г. и Протокол № 7 от 27.12.2010г. на комисията по чл. 196, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и на основание чл. 195, ал.6  от
Печат Email
Сряда, 16 Февруари 2011г.
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№  7 / 27.12.2010 год.

На 27.12.2010г., комисията  по  чл. 196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.44,ал.1 и т.8 от ЗМСМА, назначена със  Заповед  № 900 /06.12.2010г.  на  Кмета  на  Община  Пещера , в
Печат Email
Сряда, 16 Февруари 2011г.
ЗАПОВЕД
№29
18.01.2011 г.

 

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на община Пещера във връзка с Протокол № 5 от 09.09.2010г. и Протокол № 8 от 27.12.2010г. на комисията по чл. 196, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и на основание чл. 195, ал.6  от
Печат Email
Сряда, 16 Февруари 2011г.
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№  8 / 27.12.2010 год.

 

На 27.12.2010г., комисията  по  чл. 196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.44,ал.1 и т.8 от ЗМСМА, назначена със  Заповед  № 900 /06.12.2010г.  на  Кмета  на  Община  Пещера , в
Страница 1 от 2