Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2011

Печат Email
Сряда, 30 Март 2011г.

                               По повод деня на спортиста и работещите в сферата на спорта на   17.05.2011г.Община Пещера предоставя свободен достъп до всички спортни обекти функциониращи на територията на общината  както следва :

Печат Email
Събота, 26 Март 2011г.

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А

1. Открива провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на общинско жилище  – частна общинска собственост, представляващо апартамент № 15, находящ се на улица «Хан Пресиан» № 10, вх.А, ет.5, с площ от 63,81кв.м. (шестдесет и три цяло и осемдесет и един кв.м.) в осеметажна жилищна сграда с

Печат Email
Четвъртък, 24 Март 2011г.

 

По повод 6-ти май – Денят на Пещера,
Община Пещера и НЧ” Развитие – 1873 „  обявяват конкурс за Химн на град Пещера.
Конкурсът е отворен за участие на професионални и любителски екипи  от текстописци, музиканти и певци от всички  стилове .
Селекционна комисия  в
Печат Email
Четвъртък, 24 Март 2011г.
На  28. 03. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И ПЕТО заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1.  Информация за дейността на МБАЛ”Проф. Димитър Ранев” ООД гр.Пещера
ДОКЛАДВА: Управителят на
МБАЛ”Проф.Д.Ранев”ООД
2.  Отчет за работата на Районно управление „Полиция” гр.Пещера за
Печат Email
Вторник, 22 Март 2011г.

О Б Щ И Н А     П Е Щ Е Р А     О Б Я В Я В А :

 

1. Открива провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.04.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация от 14.00 часа за отдаване под наем на

Печат Email
Четвъртък, 10 Март 2011г.

С решение № 1 от 28 февруари  на Управителния съвет  на Проект “Красива България” е одобрен проект на община Пещера  за ремонт  на  сградата  на читалище “Зора” в  село Радилово.

Подписано  е споразумение между община Пещера и Министерство на труда  и

Печат Email
Сряда, 09 Март 2011г.

 

О Б Щ И Н А    П Е Щ Е Р А    О Б Я В Я В А

 

1.Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ /шест римско/  – ОбНС – 1708 /хиляда седемстотин и осем/, кв. 115 /сто и петнадесет/ по ПУП на гр. Пещера с площ 423,50 кв. м. /четиристотин двадесет и три цяло и петдесет стотни/, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ от 136, 50 кв. м. /сто тридесет и шест цяло и петдесет стотни/, РЗП от 409,50 кв. м. /четиристотин и девет цяло и петдесет стотни/, състояща се от избен етаж и

Печат Email
Сряда, 09 Март 2011г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Главен инженер, Дирекция “ТСУ” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

 Списък на допуснати и

Печат Email
Вторник, 08 Март 2011г.

На брифинг  пред местните медии днес кметът на Общината Стелиян Варсанов съобщи, че Пещера спечели детска площадка от обявения конкурс на “Белла Бълтария”.
Инициативата на „Белла България” привлече 123 651 участници и

Печат Email
Сряда, 02 Март 2011г.

 

Успешно премина семинарът по кампания „Благодарим ти, кмете”организиран от СНЦ”Слънце за всеки” - Пещера, който е част от международна кампания  „REAKT”финансиран от Европейската комисия с
Страница 1 от 2