Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2011

Печат Email
Петък, 29 Април 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.05.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация от 14.00 часа за отдаване под наем на

Печат Email
Четвъртък, 28 Април 2011г.

Община Пещера и читалище "Развитие" удължават  срока на  обявения конкурс за химн на град Пещера.
Предложенията ще се приемат до
Печат Email
Сряда, 27 Април 2011г.

 

Община Пещера започна изпълнението на строителната програма за 2011 година.
Ремонтни дейности се извършват в Дневния център за деца и младежи с увреждания. Подменя се  дограма и се санира
Печат Email
Сряда, 27 Април 2011г.

 

Снощи  читалище “Развитие” представи  пред жителите на Пещера своята концертна програма.
Залата на читалището се оказа малка за желаещите

Печат Email
Събота, 23 Април 2011г.

Кметът Стелиян Варсанов поздрави жителите на община Пещера с най-светлия християнски празник Великден.В поздравлението  се казва: „Нека възкресението Христово ни даде сила да възкресим надеждата и добротата в

Печат Email
Събота, 23 Април 2011г.

Стартира програмата за празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера.

На 21 април най-малката публика на града се потопи в приказния свят на Карсон и театър „Хенд” в залата на Народно читалище „Развитие”

Същият ден от 17.30 часа отново по покана на Община Пещера, специално за

Печат Email
Четвъртък, 21 Април 2011г.

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера,  и Заповед № 323/20.04.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА  

  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти
Печат Email
Четвъртък, 21 Април 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА :

1. Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на използваеми ДМА – частна общинска собственост, предоставени и експлоатирани от

Печат Email
Четвъртък, 21 Април 2011г.
На  29. 04. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И СЕДМО  заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Управителят на  „ВКС” ЕООД гр.Пещера
2. Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето 2010г. и
Печат Email
Сряда, 20 Април 2011г.
На 21.04.2011г. /четвъртък / от 8.30 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО  ЗАСЕДАНИЕ / извънредно / на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане и приемане на декларация по повод нарушения на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето и
Страница 1 от 2