Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2011

Печат Email
Четвъртък, 26 Май 2011г.

Община Пещера открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи -  общинска собственост ,при начални тръжни цени ,както

Печат Email
Четвъртък, 26 Май 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І /едно римско/ – «ВКС-ЕООД» в кв. 74 /седемдесет и четири/ по ПУП на гр. Пещера с

Печат Email
Петък, 20 Май 2011г.

На  27. 05. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет  ще се проведе  шестдесет и осмо заседание  на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
Презентация на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на
Печат Email
Петък, 20 Май 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми

Печат Email
Понеделник, 16 Май 2011г.

ЗАПОВЕД

№ 376 

гр. Пещера, 16.05.2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид  Констативен протокол №35/13.05.2011г. на комисия назначена с моя заповед №730/ 30.11.2009г., за наличие на

Печат Email
Понеделник, 16 Май 2011г.

ЗАПОВЕД

№ 375 

гр. Пещера, 16.05.2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид  Констативен протокол №28/13.05.2011г. на комисия назначена с моя заповед №730/ 30.11.2009г., за наличие на

Печат Email
Понеделник, 16 Май 2011г.

ЗАПОВЕД

№ 374 

гр. Пещера, 16.05.2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид  Констативен протокол №36/13.05.2011г. на комисия назначена с моя заповед №730/ 30.11.2009г., за наличие на излезли от употреба моторни превозни

Печат Email
Понеделник, 16 Май 2011г.

ЗАПОВЕД

№ 373 

гр. Пещера, 16.05.2011г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид  Констативен протокол №34/13.05.2011г. на комисия назначена

Заключителна пресконференция

Печат Email
Петък, 13 Май 2011г.

В заседателната зала  на Общински съвет се проведе  заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект  „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.

Печат Email
Петък, 13 Май 2011г.

ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ЧЕ НА 15 ЮНИ 2011 Г. ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОГРАМА “ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069