Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2011

Печат Email
Четвъртък, 29 Септември 2011г.

Общинска администрация Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.53, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 08.10.2011г. включително.
Заявленията се подават в стая №1 на

Печат Email
Сряда, 21 Септември 2011г.

 

Алтернативната мобилност е акцентът на Европейската седмица на мобилността за 2011 година. Във връзка с темата, по инициатива на Общинска администрация – Пещера и със съдействието на КАТ – Пещера 

Печат Email
Вторник, 20 Септември 2011г.

 

З А П О В Е Д 
№ 1172
19.09.2011 год.
Относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
В изпълнение на чл.134, ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на Централната избирателна комисия

Национален фестивал на кешкека и народните умения - Радилово 2011

Печат Email
Петък, 16 Септември 2011г.

Уважаеми любители на фестивали и атракции,


Народно читалище “Зора-1903” село Радилово, със съдействието на Кметство Радилово и Община Пещера, имат удоволствието да Ви поканят на Първото издание на „Национален Фестивал на кешкека и народните умения – Радилово 2011”  на 22 и 23 септември 2011 г. на площада в село Радилово.

 

Печат Email
Петък, 16 Септември 2011г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА:

 1.Провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от една година на част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС №12/30.10.2006г. представляващ помещение с площ от 30,00 кв. м., находящо се на първи редовен етаж в УПИ ІІ –обществено обсужване, кв. 193А по ПУП на гр. Пещера с площ от 170 кв.м. при граници на УПИ ІІ –обществено обсужване, кв. 193А :

Печат Email
Петък, 16 Септември 2011г.

На  19.09. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за проведените Обществени поръчки и извършени продажби от Община Пещера за периода юли - септември 2011г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2. Текущи.

2.1. Утвърждаване на видовете дейности и цените на услугите за тях в

Печат Email
Вторник, 13 Септември 2011г.

ЗАПОВЕД

№ 1133
Гр.Пещера 12.09.2011 г.


ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 1084/26.08.2011 г. за
определяне на местата за обявяване на избирателните  
списъци.


Със Заповед № 1084/26.08.2011 г. са определени местата за обявяване на избирателните списъци. Заповедта е обявена на 29.08.2011 г. чрез поставянето й на информационното табло на Общинска администрация Пещера и интернет страницата на Община Пещера, излъчени са съобщения чрез местния радоивъзел и е отпечатано съобщение във в. „Родопска искра” (бр.13/853/ от 9.09.2011 г.).

Печат Email
Понеделник, 12 Септември 2011г.

З А П О В Е Д

№1131
Гр. Пещера  12.09.2011 год.

ОТНОСНО: Одобряване на тарифи и условия за:
- платени публикации във в.”Родопска искра”
- радиовъзел


В изпълнение на чл. 138 и чл. 148 от Изборния кодекс, на основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М:

1. Одобрявам условията и тарифата за/при излъчвания по радиовъзела, съгласно Приложение № 1, неразделно от настоящата заповед.
2. Одобрявам условията и

Печат Email
Петък, 09 Септември 2011г.

За своя принос в разделното събиране на отпадъци от опаковки в цветните контейнери и опазването на околната среда, община Пещера получи

Печат Email
Сряда, 07 Септември 2011г.

ИЗБОРИ - 23 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА

И З Б И Р А Т Е Л Н И    С П И С Ъ Ц И

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069