Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2012

Печат Email
Четвъртък, 29 Ноември 2012г.

ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на  

избирателните списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗПУГДВМС и чл.54, ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните

Печат Email
Четвъртък, 29 Ноември 2012г.

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на националния референдум насрочен за 27 януари 2013 г.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и осем избирателни секции на

Съобщение

Печат Email
Петък, 23 Ноември 2012г.

Решение № ПК-50-ПР/2012г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Печат Email
Петък, 23 Ноември 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.11.2012г./четвъртък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

Печат Email
Понеделник, 19 Ноември 2012г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Община Пещера, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг обявява намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

 

Средствата от дълга са предназначени за рефинансиране на сключен договор за дългосрочен инвестиционен кредит за проект "Реконструкция и модернизация на  вътрешната водопроводна мрежа  І етап с асфалтиране на улици на курорта Св. Константин".

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Печат Email
Петък, 16 Ноември 2012г.

Уважаеми участници в движението по пътищата,

На 18 ноември 2012 г., Световния ден за възпоменание към жертвите от пътнотранспортните произшествия, нека си спомним и почетем паметта на хилядите хора, загинали без време по пътищата от пътнотранспортни произшествия, да изкажем съболезнования към техните близки и подкрепим хората, които продължават да страдат.

Всеки месец по пътищата на нашата страна жертви на пътнотранспортните произшествия стават над 700 човека, като над 54 от тях загубват живота си. Загиват и биват осакатявани поради чужди или свои грешки хора с жизнени възможности. Унищожават се хиляди години човешки живот и здраве. Голяма част от нещастията по пътищата са предотвратими. Необходими са съвместни действия за постигане на нова култура за безопасно участие в движението и формиране на обществена и лична непримиримост спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата, които унищожават живот и перспективи, донасят огромна мъка и материални загуби.

Днес, повече от всякога са ни необходими повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези нещастия по пътищата. Нека се борим ежедневно за живота и здравето на нашите близки, на нашите служители и работници като ги възпираме от опасно участие в пътното движение. Нека бъдем добър пример за безопасно участие в движението като водачи, пешеходци и пътници за своите деца.

Да изкажем своята благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден се борят за живота и здравето на пострадалите.

Нека заедно, с повече воля и упоритост обединим усилията за защита живота и здравето на хората в пътното движение. Ние вярваме, че заедно можем да спасим живота на много хора и направим нашите пътища

по-безопасни за всички!

Печат Email
Понеделник, 12 Ноември 2012г.

Практически препоръки към водачите на МПС за безопасно движение през есенно-зимния период   - 15 важни правила
ПРЕПОРЪКА 1.
НЕ ПЕСТЕТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЪЛНАТА ИЗПРАВНОСТ НА АВТОМОБИЛА
Не пестете нито време, нито средства, за да приведете осветителната система на Вашия автомобил в

Печат Email
Петък, 09 Ноември 2012г.

"БИОАГРОИНС"ООД уведомява  за инвестиционно предложение, реализация на проект "Изграждане и реконструкция на многофункционален фитнес център и зала за аеробика, с включени  подобекти, локална фотоволтаична централа за

Печат Email
Четвъртък, 08 Ноември 2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Пещера  (Приета Решение №106/27.08.2004 г. на Общински съвет Пещера, изм. и доп. с Решение № 175/ 26.11.2004 г., Решение № 173/29.09.2008 г. и Решение 310/30.04.2009 г.)
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за

Печат Email
Сряда, 07 Ноември 2012г.

В изпълнение на Решения №,№203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 от 27.09.2012г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №835/06.11.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069