Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2012

Печат Email
Четвъртък, 06 Декември 2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


Във връзка с предстоящия национален референдум, който ще се произведе на 27.01.2013 г., в съответствие с чл.34 от Изборния кодекс, Решение №15-НР от 21.11.2012 г. на и Решение № 57-НР/30.11.2012 г. на ЦИК на 11.12.2012 г. (вторник) от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведат консултации за назначаването на секционните

Печат Email
Четвъртък, 06 Декември 2012г.

В изпълнение на Решения №,№221,222,232,234,235,236,237,223,224,225,226,227,

228,229 и 230 от 31.10.2012г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №918/04.12.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069