Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2012

Печат Email
Сряда, 29 Февруари 2012г.

На 02.03.2012г. /петък/ от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет,   с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Одобряване на ПУП-ПРЗ за отреждане на ПИ № 016039 в м.”Сухия Дъбовик” по

Печат Email
Четвъртък, 23 Февруари 2012г.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 132/ 21.02.2012г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ИНТЕГРАЦИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМИ” към

Печат Email
Четвъртък, 23 Февруари 2012г.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 131/ 21.02.2012г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ,
Дирекция “Административно-правно и

Печат Email
Сряда, 22 Февруари 2012г.

Приключи оценката на проектно предложение “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера  –  Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за

Печат Email
Вторник, 21 Февруари 2012г.

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМА:
“Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион
“Родопи екотуризъм”

Обхващащ общините Пещера, Батак и Ракитово

Във връзка с подготовката на общ проект на общините Пещера, Батак и Ракитово за  кандидатстване по

Печат Email
Вторник, 21 Февруари 2012г.

 


Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и

Печат Email
Петък, 17 Февруари 2012г.

На  20. 02. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по териториално и селищно устройство и промяна в ръководството на ПК по бюджет и финанси.
Докладва: Председателят на ОбС
2.    Отчет на бюджета на Община Пещера за 2011г.
Докладва: Кметът на общината
3.    Приемане на сборния бюджет на

Печат Email
Четвъртък, 16 Февруари 2012г.

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „ Приеми ме“, Община Пещера, в качеството си на

ПОКАНА

Печат Email
Вторник, 07 Февруари 2012г.

На 15 февруари 2012 година от 17 ч в залата на НЧ „Развитие” гр. Пещера ще се проведе обществено обсъждане на годишния отчета на бюджет  2011 година на община Пещера
На 16 февруари обсъждане ще се проведе в с. Радилово, клуба на пенсионера от 17.30 часа, а в с. Капитан Димитриево от 19 часа в читалище „Сергей Румянцев”.

Приканваме  гражданите от общината  да присъстват, изразят становища.Становища  могат да се направят и на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.

Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината и общинския вестник.


Общинска администрацияГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069