Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2012

Печат Email
Петък, 27 Юли 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2012 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работа с еврофондовете за

Печат Email
Четвъртък, 19 Юли 2012г.

На 4 и 5 август 2012 г. ще се проведе Планинско автомобилно състезание “Пещера – 2012” – VІ кръг от Републиканския шампионат. С оглед осигуряване безопасността на състезатели и зрители СЕ ЗАБРАНЯВА ДВИЖЕНИЕТО на превозни средства по трасето на автомобилното състезание: от изхода на гр.Пещера – посока летовище “Св.Константин” до

Печат Email
Сряда, 18 Юли 2012г.

Със Заповед № 502/16.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера е създадена организация за получаване, регистриране и действия при постъпване на информация за нарушения на обществения ред, увреждане на общинско имущество и други нарушения на наредбите на Общински съвет Пещера.

       Сигналите ще се приемат денонощно на тел. 035062216 от служителите по

Печат Email
Сряда, 18 Юли 2012г.

Община Пещера, област Пазарджик, на основание 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който се предвижда - част от улица между о.т. 299 и о.т. 301ª, в размер на

Печат Email
Вторник, 17 Юли 2012г.

Община Пещера съобщава, че всички Детски площадки в града, ще бъдат обработени против насекоми  и акари, в периода от 23.07.2012г. – до 26.07.2012г.
Препаратът, с който ще се пръска е биоциден, разтворим във вода. Третираните детски площадки ще бъдат отбелязани с табелки, за часа на пръскане и

Печат Email
Петък, 13 Юли 2012г.

В изпълнение на Заповед № 495/12.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от

Печат Email
Петък, 06 Юли 2012г.

З А П О В Е Д
№ 480
05.07.2012г.


С оглед осигуряване  спокойствието  и почивката на  летовище “Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата  на чл.43, т.3 от Наредбата  за обществения ред, чистотата и специализираната закрила  на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, и ал.2 от ЗМСМА

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода  15 юли доГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069