Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2012

Печат Email
Петък, 24 Август 2012г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31. 08. 2012 г. от  15. 00 часа в заседателна зала на хотел „Даф Транс” – летовище „Свети Константин” с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на плана и отчета на сборния бюджет на Община

Печат Email
Сряда, 22 Август 2012г.

10-те златни правила „Шофирай безопасно” на Международната автомобилна федерация /ФИА/. Правилата за безопасно движение са съставени от автомобилисти от цял свят с богат дългогодишен опит

1. БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН! – Специалистите твърдят, че в световен мащаб говоренето по мобилен телефон при шофиране се равнява на опасност от

Печат Email
Петък, 10 Август 2012г.

В изпълнение на Решения №,№ 162,163 от 29.06.2012г. и Решение №131/27.04.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 564 от 08.08.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот – частна общинска собственост:

Печат Email
Вторник, 07 Август 2012г.

Уважаеми любители на фестивали и атракции от всички краища на България ,

На 22 и 23 септември 2012 г. на площада в село Радилово, община Пещера, област Пазарджик ще се проведе Второто издание на Национален Фестивал на кешкека и народните умения – Радилово 2012.

Елате да се забавляваме, без да се състезаваме!

Заедно да демонстрираме и да дегустираме:

§ рецептата на богинята Бендида – Радиловския кешкек;

§ легенди, обичаи и фолклор;

§ старинни игри.

§ брейк формации, чиято хореография е изградена върху основа на българска фолклорна музика

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В НАШИТЕ ИЗЛОЖБИ БАЗАРИ НА

Печат Email
Сряда, 01 Август 2012г.

“БИОВЕТ”- АД гр. Пещера уведомява  за инвестиционно намерение.На основната производствена площадка ще бъдат изградени  нови инсталации:

1. Две инсталации за гранулиране наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069