Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2013

Печат Email
Четвъртък, 24 Януари 2013г.

 Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31.01. 2013 г./четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с

Избирателни списъци

Печат Email
Четвъртък, 24 Януари 2013г.

Избирателни списъци за произвеждане на национален  референдум на 27 януари 2013 година

Печат Email
Понеделник, 21 Януари 2013г.

Във връзка с произвеждането на националния референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на референдума, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 27 януари 2013 г. от 00,00 часа до 20,00 часа.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на

Печат Email
Понеделник, 21 Януари 2013г.

Съобразно Решение 56-НР/30.11.2013 г. на ЦИК относно обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с физически  увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението ще се приемат заявки в Общинската администрация гр.Пещера: от 21.01.2013 г. (понеделник) до 25.01.2013 г. (петък) във времето от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03 или на

Печат Email
Четвъртък, 17 Януари 2013г.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 31/15.01.2013г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР”
към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за

Печат Email
Сряда, 16 Януари 2013г.

 

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на

Печат Email
Вторник, 15 Януари 2013г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщение на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 255 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email
Вторник, 15 Януари 2013г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщение на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 255 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email
Вторник, 15 Януари 2013г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 256 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email
Вторник, 15 Януари 2013г.

ОБЩИНА  ПЕЩЕРА съобщава  на заинтерисованите, че в ДВ бр.4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 254 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание  чл. 21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и на основание

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069