Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2013

Печат Email
Вторник, 30 Април 2013г.

В изпълнение на Решение №231/31.10.2012г., измeнено с Решение №279/28.12.2012г., Решение №252/29.11.2012г. и Решения ,№337,338,339,340,341,342,343,344/29.03.2013г.  на Общински съвет - Пещера и Заповед №244/29.04.2013г. на Кмета на Община  Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот №011008, частна общинска

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2013г.

Във връзка с множеството запитвания от страна на наши съграждани по повод премахнато дървото пред кафе-аперитив „Закс” в град Пещера, Общинска администрация прави следното уточнение:
Извършени са многократни проверки на състоянието на растителността в централната  градска част от комисия,   извършваща проверки на  дървесната растителност на територията на община Пещера. На  улица ”Димитър Горов”,  пред кафе-аперитив  „Закс” е констатирано сухо дърво от вида „Чинар”. След обстойно извършен многократен оглед на дървото от комисията, и с цел безопасността на граждани и гости на града ни и наличието на място за отдих в непосредствена близост под сухото дърво, същото е премахнато.
За поддържане на зелената система в общината, на мястото на премахнатото дърво е засадено ново.

Програма за празника на Пещера

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2013г.

П Р О Г Р А М А 

За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера 

 

 

23.04.2013 г 

ч-ще „Развитие” 

от 15.00 ч.

 

„В света на книгата” – средношколско състезание 

 

 

23.04.20132 г.

худ.галерия

от 17.30 ч.

 

Изложба на Лариса Нинова

 

 

25.04.2013 г.

ч-ще”Развитие”

от 18.00 ч.

 

“Женско царство” – театрална постановка

 

 

26.04.2013 г.

ч-ще”Развитие”

от 13.30 ч.

 

“Тримата братя и златната ябълка” – детски театър.

 

 

30.04.2013 г.

р-т”Виктория”

от 17.30 ч.

 

Среща-разговор с писателката Людмила Филипова.

 

 

30.04.2013 г.

с.К.Димитриево

от 20.00 ч.

 

“Прослава на Априлци”. Честване на 137 год. от

участието на с.К.Димитриево в Априлското въстание

 

 

05.05.2013 г.

с.Радилово

от 19.00 ч

 

Празник на с.Радилово. Посвещава се на 137 тод.

от участието на селото в Априлското въстание.

 

 

05.05.2013 г.

пл.”България”

от 18.00 ч.

 

Концерт на духов оркестър и мажоретен  състав

от Велинград.

 

 

05.05.2013г.                       пл.”България

от  18.30 ч.

 

Концерт на   Николай Учкунов,  Райна и

група “5-те  сезона”

 

05.05.2013 г.

пл.”България”

от 20.45 ч 

 

Празнична заря за Денят на Пещера.

 

 

 

05.05.2013 г.  

пл.България  

от 21.15 ч. 

 

Концерт на DEEP ZONE PROJECT с

Nadia и Shiny Dolls 

 

 

06.05.2013 г.

хр.”Св.Георги”

от 9.00 ч.

 

Празнична Гергьовска литургия.

 

 

06.05.2013 г.

пл.”България”

от 10.30 ч.

 

Концерт на  ансамбъл “Славейче”  и Румяна Попова

 

Печат Email
Петък, 19 Април 2013г.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  26. 04. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните съоръжения в „Биовет”АД.
Докладва:Изпълнителен директор на   „Биовет”АД

2.    Отчет за икономическите резултати от дейността на

Печат Email
Петък, 19 Април 2013г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 12 май 2013 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на

Печат Email
Сряда, 17 Април 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Наближава  20 април 2013г.  - денят  за провеждане на Националната кампания  „Да изчистим България за един ден”.

ОПРЕДЕЛЕН Е НАЧАЛЕН ЧАС НА ПОЧИСТВАНЕТО – 09.00 ЧАСА.

В случай, че имате допълнителни предложения относно местата за почистване, може да ги отправите към нас на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или тел.0897000664.

Както вече Ви

Печат Email
Четвъртък, 04 Април 2013г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители, в съответствие с чл.34, 35, чл.176 от Изборния кодекс и Решение №2335-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че на 8.04.2013 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за Община Пещера.
Консултациите ще се проведат с представители на местните ръководства на парламентарно представените партии и

Печат Email
Вторник, 02 Април 2013г.

Подписаният ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ – КМЕТ на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, т.1 от АПК като разгледах докладна записка с Вх.№ user 297-1/12.03.2013г. на Пенка Хамамджиева – мл. експерт „ОСТК” относно Заповед №59/31.01.2013г. и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям частично своя Заповед №59/31.01.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на

Печат Email
Вторник, 02 Април 2013г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За втора поредна година Община Пещера се включва в инициативата „Да изчистим България за един ден”.

Денят на голямото почистване на България е 20 април 2013 година.

От днес до 10 април 2013г. очакваме  Вашите сигнали заГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069