Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2014

Печат Email
Петък, 17 Октомври 2014г.

           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ТРЕТО   редовно заседание за  месец октомври на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  20. 10. 2014 г.  /понеделник/  от    9. 00  часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от

Печат Email
Сряда, 08 Октомври 2014г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,        

Уведомяваме Ви, че в община Пещера е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2015 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.
         В тази връзка отправяме покана към всички жители на

Печат Email
Сряда, 08 Октомври 2014г.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Управител на „ВКС” ЕООД град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:  

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс:
   Стефан Иванов Иванчев-

Недопуснати кандидати - няма

Посоченият кандидат трябва да се яви  на ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069