Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2014

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2014г.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите община Пещера съобщава, че е открита процедура  за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от един тръбен кладенец, разположен на територията  на

Печат Email
Петък, 21 Февруари 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 02. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 39 от 24.01.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Съгласуване на Стратегически план за дейността на

Печат Email
Четвъртък, 13 Февруари 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет Анастасия Младенова свиква общинските съветници на   ЧЕТИРИДЕСЕТО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 17.02.2014г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане сборния бюджет на Община Пещера за 2014г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2014г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за

Печат Email
Сряда, 12 Февруари 2014г.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера съобщава за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен

Печат Email
Сряда, 12 Февруари 2014г.

В изпълнение на Заповед №86/11.02.2014 г. на кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, Община  Пещера   ОБЯВЯВА :
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №042015, частнаГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069