Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2014

Печат Email
Петък, 21 Март 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 03. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация на „Биовет” АД  за причините във връзка с появилата се миризма в града.

2.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на

Печат Email
Сряда, 19 Март 2014г.

Община Пещера в качеството си на бенефициент по Проект BG051РО001-5.2.12-0044 – C0001 „Предоставяне на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и Заповед № 164/19.03.2014г. на Кмета на Община Пещера обявява конкурс за подбор  на персонал на Център за настаняване от семеен тип за

Приключване на проект "Помощ в дома"

Печат Email
Понеделник, 10 Март 2014г.

На 31.03.2014 г. в Община Пещера ще приключат дейностите по предоставяне на социалните услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”, по Проект BG051PO001-5.1.04-0210-С0001 „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към
Домашен социален патронаж – гр. Пещера” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  “Помощ в дома”.

Печат Email
Петък, 07 Март 2014г.

Във връзка с чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересовани лица в срок до 20.03.2014 относно Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение на "Биовет" АД за

Печат Email
Вторник, 04 Март 2014г.

В Община Пещера е получена покана от международна природозащитна организация WWF,  за присъединяване към шестото поредно издание на глобалната инициатива Часът на Земята, което ще се проведе на 29 март 2014г. събота, от 20:30 до 21:30 ч.Часът на Земята е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира даГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069