Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2014

Печат Email
Сряда, 30 Април 2014г.

За класираните кандидати в конкурсна процедура     за длъжностите,  определени в Заповед  № 164/14.03.2014г.  на Кмета на Община Пещера по проект „Предоставяне на социални услуги в Център  за настаняване  от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по

Печат Email
Вторник, 29 Април 2014г.

Проект  за  изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“
В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата
В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и

Печат Email
Вторник, 29 Април 2014г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г. и Решение № 505/27.12.2013г.)
 
        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”- Пещера.
    1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на

Програма за празника на Пещера

Печат Email
Понеделник, 28 Април 2014г.

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 18.30ч.

 

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 19.10ч.

 

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 20.45ч.

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 20.45ч

 

06.05.2014г.

Хр.“Св.Георги“

От 9.00ч.

 

06.05.2014г.

Пл.“България“

От 10.30ч.

 Концерт на духов оркестър и мажоретен           състав от Велинград

 

 

Концерт на Джина Стоева , трио   „Тенорите“

 

 

Празнична заря за Деня на Пещера

 

 

Концерт на Ice Iream /Аис Крийм/

 

 

 

Празнична Гергьовска света литургия

 

 

 

Концерт на ансамбъл „Славейче“ и Росица Пейчева

Печат Email
Петък, 25 Април 2014г.

        Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА 

 НАРЕЖДАМ: 

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 25 май 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на

Печат Email
Петък, 25 Април 2014г.

  Относно: Определяне на местата за поставяне на  агитационни материали    В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 25.04.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 23.05.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Печат Email
Сряда, 23 Април 2014г.

Община  Пещера ще вземе участие в  Националната кампания "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа", която ще стартира на 23 април 2014г. Организатор е Държавната агенция за закрила на детето с активното съдействие на общини и граждански организации. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и

Печат Email
Събота, 19 Април 2014г.

Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 04. 2014 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Печат Email
Четвъртък, 17 Април 2014г.

В съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 и ал.8 от ЗУО, Община Пещера публикува Регионална програма  за управление на отпадъците на

Печат Email
Четвъртък, 17 Април 2014г.

На 23 април 2013 г. (сряда), 11.00 ч., в залата на Общински съвет  ще се проведе пресконференция по повод приключването на проекта „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069