Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат Email
Четвъртък, 17 Април 2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пещера отправя покана към средствата за масово осведомяване, към юридически лица с нестопанска цел и участниците в процедурата да присъстват на заседанието на комисията по отваряне на Плик №3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА – С.РАДИЛОВО И С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО-РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ“

Отварянето на Плик №3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения ще се състои от 14,00 ч. на 23.04.2014 г. в административната сграда на Община Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17, ет. 2, стая №5 „Заседателна зала”.

Председател на комисия :   /П/

инж. Стела   Янкова Павлова ,

/ Директор на дирекция “ ТСУ”/

КМЕТ: /П/

                                                                                         ГЕОРГИ КОЗАРЕВ

Печат Email
Сряда, 16 Април 2014г.

На 15.04.2014 г. От 10.30 часа в залата на Общински съвет – гр. Пещера се проведе Заключителна пресконференция по Проект BG051РО001-5.1.04-0210-C0001 „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”,  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома”.
На пресконференцията, участници и медии, имаха възможност да се запознаят с предоставяните услуги и извършваните дейности по

Печат Email
Понеделник, 14 Април 2014г.


На 15.04.2014 г. От 10.30 часа в залата на Общински съвет – град Пещера ще се проведе Заключителна пресконференция по Проект BG051РО001-5.1.04-0210-C0001 „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”,  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за  предоставяне на безвъзмездна

Печат Email
Петък, 11 Април 2014г.

За трета поредна година  Община Пещера  ще се включи  в националната кампанията „Да изчистим България”, която ще се проведе на 26 април 2014 година.

Заявете своето участие в инициативата   „Да изчистим България ” на е- mail:: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или на 

Печат Email
Четвъртък, 10 Април 2014г.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския от Република България насрочени за 25.05.2014 г. в съответствие с 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №97-ЕП/08.04.2014 г. на ЦИК на 14.04.2014 г. (понеделник) от 16.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж) ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за Община Пещера.
 Консултациите ще се проведат с представители на местните ръководства на парламентарно представените партии и

ЕВРОИЗБОРИ 2014

Печат Email
Четвъртък, 10 Април 2014г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Печат Email
Вторник, 08 Април 2014г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС “БТК” ЕАД уведомява за инвестиционно предложение “Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на “БТК” ЕАД към

Печат Email
Вторник, 08 Април 2014г.

ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.41, ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните списъци

Печат Email
Вторник, 08 Април 2014г.

Допуснати и недопуснати  кандидати  до интервю за длъжностите,  определени в Заповед  № 164/14.03.2014г.  на Кмета на Община Пещера по проект „Предоставяне на социални услуги в Център  за настаняване  от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна

Печат Email
Понеделник, 07 Април 2014г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2013 година. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.Обсъждането ще се проведе на 15.04. 2014 г. /вторник/ от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216