Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2014

Печат Email
Сряда, 28 Май 2014г.

С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
Всяка година на 2 юни в 12:00 часа в продължение на две минути в цялата страна, както и в населените места на община Пещера – гр. Пещера, с.Радилово и с. Капитан Димитриево се включват системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението със

Печат Email
Петък, 23 Май 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  30. 05. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 44 от 25.04.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Анализ на пазара на труда в Община Пещера за

Печат Email
Петък, 23 Май 2014г.

Регионална инспекция по околна среда и водите  - Пазарджик изпраща решение за преценяване на необходимостта от извършване на

Печат Email
Вторник, 20 Май 2014г.

ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА  

На основание чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и от чл. 45 до чл. 50 на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за включването на български граждани без военна подготовка за обучение в организирани курсове от Министерството на отбраната по начална и/или специална военна подготовка, в структурите на Централното военно окръжие.    Разясняване на предимствата на

Печат Email
Сряда, 14 Май 2014г.

на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от

Печат Email
Сряда, 14 Май 2014г.

Съгласно чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №273-ЕП/03.05.2014 г. на Централната избирателна комисия за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден ще се приемат заявки в Общинската администрация гр.Пещера от 19.05.2014 г. (понеделник) до 23.05.2014 г. (петък) във времето от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03 или на адреса на Община Пещера - ул. “Дойранска

Печат Email
Понеделник, 12 Май 2014г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Брацигово – Пещера,  на 30.05.2014г. с моторен влекач и вагон ще се извърши пръскане с хербицид “Ефазат”.
“Ефазат” е хербицид с листно и системно действие, който се

Печат Email
Понеделник, 12 Май 2014г.

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №363/26.04.2013г., Решение № 522/24.01.2014г., изменени и допълнени с Решение №381/30.05.2013г., Решение №575/28.03.2014г., Решение №613/25.04.2014г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №291/10.05.2014г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера, 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/ мери и пасища/ – публична общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или

Печат Email
Събота, 10 Май 2014г.

Община Пещера организира трето издание на петдневен Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата” по проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013 г.), включващ

Печат Email
Четвъртък, 08 Май 2014г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖАЛЕВ УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА  ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОХУМУС, ПОСРЕДСТВОМ

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069