Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2014

Печат Email
Понеделник, 18 Август 2014г.

Във връзка с предприетите мерки за борба със заболяването „син език”, община Пещера напомня, че при съмнения от страна на стопаните за наличие на болестта, трябва да уведомят обслужващият фермата ветеринарен лекар, официален ветеринарен лекар обслужващ Общината или съответната контактна точка от 

Печат Email
Вторник, 12 Август 2014г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА, във връзка с осигуряване на устойчивост по Проект “Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж – гр. Пещера”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома”, ще осъществи подбор на социален асистент – 1брой.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

            Основни функции:

  1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата предоставянето на социални услуги в общността и в т.ч. услугата “Социален асистент”.
  2. Организира и осъществява ежедневни
Печат Email
Вторник, 12 Август 2014г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА, във връзка с осигуряване на устойчивост по Проект “Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж – гр. Пещера”,  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома”, ще осъществи подбор на личен асистент – 5 броя.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
    Основни функции:
1.    Познава и прилага нормативната уредба в сферата предоставянето на социални услуги в общността и в т.ч. услугата “Личен асистент”.
2.    Организира и осъществява ежедневни

Печат Email
Вторник, 12 Август 2014г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА, във връзка с осигуряване на устойчивост по Проект “Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж – гр. Пещера”,  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома”, ще осъществи подбор на домашен помощник – 5 броя.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК    Основни функции:
1.    Познава и прилага нормативната уредба в сферата предоставянето на социални услуги в общността и в т.ч. услугата “Домашен помощник”.
2.    Организира и осъществява ежедневни

Печат Email
Понеделник, 11 Август 2014г.

ЗАПОВЕД№ 540
Гр.Пещера 11.08.2014 г.      

 ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера
            за произвеждане на изборите за Народно събрание,
            насрочени за 5 октомври 2014 г.
Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.8, ал.2 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 

1.ОБРАЗУВАМ двадесет и седем избирателни секции на територията на община Пещера, от които:
- в гр.Пещера – 24 избирателни секции;
- в с.Радилово – 2 избирателни секции;
- в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.
2.УТВЪРЖДАВАМ обхвата, номерацията и адреса на избирателните секции съгласно Приложение №1 и Приложение №2 на настоящата заповед.
3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера и интернет

Печат Email
Четвъртък, 07 Август 2014г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО  /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 08.08.2014г. / ПЕТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост от Община Пещера

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069