Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2015

Печат Email
Понеделник, 02 Февруари 2015г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 ПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРАПриета с Решение №109 от 30.05.2008г., изм. и доп. с Решение № 157/29.06.2012г.
 
  МОТИВИ за изготвяне на проект за  изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на

Печат Email
Понеделник, 02 Февруари 2015г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 ПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Приета с Решение №334/01.03.2002г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.Решение № 482/26.02.2010г.
 
  МОТИВИ за изготвяне на проект за  изменение и допълнение на
Наредбата за организацията и безопасността на

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216