Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2016

Печат Email
Сряда, 27 Януари 2016г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 27.01.2016г.  на информация по Приложение №2 към чл.6 за Инвестиционно предложение на  „БИОВЕТ“ АД:  

„Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ ІІ ЗМП, кв.132 по плана на гр. Пещера“.

 Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване

Печат Email
Петък, 22 Януари 2016г.

Община Пещера, като партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проект „Нови възможности за грижа”, Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява прием на документи за медицински специалисти с професионална квалификация “Медицинска сестра” или “Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални

Печат Email
Петък, 22 Януари 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветана  Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ЧЕТВЪРТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28. 01. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2016г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2016г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016г, 2017г, 2018г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
2.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
Печат Email
Сряда, 20 Януари 2016г.
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и 
2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 
 
1. Със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. За 61 механизирана бригада, 220 длъжности съгласно
Печат Email
Вторник, 19 Януари 2016г.
От началото на ноември 2015 година на територията на община Пещера се извършват проверки за качеството на предоставяните услуги на потребители на социалната услуга “Личен асистент”. Проверките се извършват от служители на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пещера. До настоящия момент, не са констатирали пропуски и нередности в работата на личните асистенти, потребителите са
Печат Email
Понеделник, 11 Януари 2016г.
Община Пещера и Народно читалище „Развитие-1873“ град Пещера канят за участие любителите на домашно червено вино в традиционния конкурс  „Цар на виното“, посветен на Св. Трифон.
Пробите /половин литър вино/ се събират в канцеларията на Читалището до 15 януари.
Награждаването ще състои на Трифонов ден, а мястото и часът на