Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2016

Уведомление

Печат Email
Сряда, 14 Декември 2016г.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, "ГЕРКАНД" ООД уведомява за инвестиционно намерение

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 08 Декември 2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията между УПИ ІІ-694 и УПИ ІІІ-695 по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 694, 695, кв. 54 нас.Радилово и предвиждане на ново свободно малкоетажно жилищно застрояване за УПИ ІІ-694.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069