Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2016

Печат Email
Вторник, 26 Април 2016г.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                      
„Еко Грийн Фарм“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №30А, ет.1, представлявано от Емил Михайлов Чолаков.
 
Уведомява заинтересованото население и общественост за инвестиционно намерение:
 
„Изграждане на свинеферма до 750 майки, в землище гр. Пещера, ПИ с
Печат Email
Вторник, 26 Април 2016г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖАНИ,
 
„ЖП Секция Пловдив“ уведомява, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Кричим – Пещера в периода от 16.05.2016г. до 17.05.2016г. ще се извърши пръскане с моторен влекач и вагон на хербицид “Ефазат 36 ЛС“ .
“Ефазат 36 ЛС“ е тотален хербицид с листно и системно действие срещу едногодишни и многогодишни житни и
Печат Email
Вторник, 26 Април 2016г.
Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети.
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за
Печат Email
Понеделник, 25 Април 2016г.
На 25.04.2016 г. – понеделник от 10.30 часа в залата на Общински съвет – гр. Пещера се проведе встъпителна пресконференция, във връзка с изпълнение на Проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.
Проектът ще осигури трудова заетост в продължение на 18 месеца на 60 лица – лични асистенти, които ще полагат грижи за  
Печат Email
Петък, 22 Април 2016г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   СЕДМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    27. 04. 2016 г. /СРЯДА/   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Отчет за  дейността на Общинските предприятие  за 2015 година.
•„ВКС” –ЕООД;
•ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;
•ОП” Паркинги и пазари”;
•ОП”Обредни дейности”;
            Докладват: От името на Кмета на Община Пещера
            Директорите на общински предприятия
 
 

2.Приемане Отчет на бюджета на Община Пещера за 2015година и

Програма

Печат Email
Сряда, 20 Април 2016г.
За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера
 
  
18.04.2016 г.                     “Службогонци” с Ивайло Захариев, Славчо Пеев,
ч-ще”Развитие”                  Ивайло Калоянчев и др.           
от 18.00 ч.
 
22.04.2016 г.                     „В света на книгата” – средношколско състе-
ч-ще „Развитие”                зание.           
от 15.00 ч.
 
27.04.2016 г.                      „Безценното камъче”.  Драматизация по българска
Ч-ще”Развитие”                народна приказка.
от 11.30 ч.
 
27.04.2016 г.                      Среща-разговор с писателя  Симеон Идакиев 
р-т ”НЕАТ””                               
от 17.30 ч.
 
03.05.2016 г.                      Великденски концерт на НЧ „Развитие 1873”
Ч-ще”Развитие”               
от 18.00 ч.
 
06.05.2016 г.                      Празнична Гергьовска  света литургия.
хр.”Св.Георги”
от 9.00 ч.
 
06.05.2016 г                      Откриване на паметeн знак  в старата  Казармата.
Казармата
от 10.15 ч.
 
06.05.2016 г.                      Концерт на  ансамбъл “Славейче” 
пл.”България”                   и Николай Славеев
от 10.30 ч.           
                      
06.05.2016 г.                    Концерт на Стефан Стоилов и Лили Пенчева, 
пл.”България                   група Sky Legion Crew, Революция Z
от 19.00 ч                        .и Васил Найденов  
 
                                          Празнични илюминации
 
Печат Email
Сряда, 20 Април 2016г.

Със заповед № ОХ-297/06.04.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните

Печат Email
Понеделник, 18 Април 2016г.

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (30Д) Община Пещера предлага за публично обсъждане с местната общественост проектите, за изпълнението на които ще е необходимо поемането на дългосрочен дълг, средствата от който ще бъдат използвани за осъществяване на разходи от капиталовата програма на общината.

Средствата са планирани да се използват за:

Печат Email
Понеделник, 18 Април 2016г.
Отделението  на Физикална  терапия  и рехабилитация при МБАЛ „Димитър Ранев“ град Пещера разполага с апаратура за Лимфен  дренаж и масаж на крайници на онкоболни със застойна  лимфа  на ръце и крака .
 

Желаещите, могат да се запишат  в отделението всеки работен

Печат Email
Понеделник, 18 Април 2016г.

Община Пещера обявява Списък на класираните  кандидати - потребители  за ползване на услугата "Личен асистент" и определения индивидуален месечен

Страница 1 от 2