Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2018

Печат Email
Вторник, 14 Август 2018г.

за комисия "Комисия за ръководни сключвания на земеделски земи в землището на с.Капитан Димитриево, Община Пешера"

Печат Email
Вторник, 07 Август 2018г.

за инвестиционно предложение на "Д ФРАНЧАЙЗ КО - БЪЛГАРИЯ" АД
за  „Оползотворяване на отпадък с код 02 06 01 – „материали,негодни за консумация или преработване“ в обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация“

Печат Email
Понеделник, 06 Август 2018г.

Общинска служба земеделие Съобщава за заседание на комисия за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри.

Печат Email
Четвъртък, 02 Август 2018г.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 516/ 31.07.2018г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069