Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2019

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2019г.

Със Заповед №248/25.04.2019г. на Кмета на Община Пещера е  обявен за неучебен ден 30 април 2019г., във всички общински училища на територията на гр.Пещера, община Пещера, във връзка с честването на 6-ти май – Празник на община Пещера.
Заповедта е сведена до знанието на директорите на училищата, за да уведомят своевременно учениците.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1186 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХІІІ-014124, Кланица и колбасарски цех/ в УПИ ХІІІ-1186, Безвредно производство и складова база метални изделия, м.“Войника“.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 22 Април 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ „Исперихово“ и ВЛ „Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 /УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения/, кв. 164а, по КККР и плана на гр.Пещера /местност „Широките ливади”/, като съответно се променя и сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 18 Април 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 04. 2019 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Понеделник, 15 Април 2019г.

Уведомление за инвестиционно намерение:"Монтиране на парен котел" в ПИ

 

Обява

Печат Email
Понеделник, 15 Април 2019г.

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко"

 

Печат Email
Петък, 05 Април 2019г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2018 година. Председателят на Общински съвет Петър Хамамджиев отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15. 04. 2019г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на Община Пещера за 2018година.
2. Доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Печат Email
Четвъртък, 04 Април 2019г.

Приложение 2 на инвестиционното предложение "Изграждане на сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки" с възложител ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"

Покана

Печат Email
Сряда, 03 Април 2019г.

за обществено обсъждане на проекта за изменение на "Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера"

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе на 12 април 2019 година в 17 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера
Приканваме жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Проекта за изменение на "Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера"е публикувана на интернет страницата на Общината на 15.03.2019г. https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5043ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069