Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2020

Съобщение

Печат Email
Петък, 13 Ноември 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068; телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА
от 16.11.2020 г.  до  20.11.2020 г.

 На 16.11.2020г. ул. „Георги Зафиров“, ул.“Георги Теохаров“ и ул.“Раковски“
 На 17.11.2020г. ул.“Оборище“,ул.“Петър Лазов“ и ул.“Сокола“
 На 18.11.2020г. площад “Борис Пиринчиев“, ул.“Иван Пенков“ и ул.“Богдан Миндизов“
 На 19.11.2020г.ул.“Стара крепост“,ул.“Освобождение“ и ул.“Петър Кьосеиванов“.
 На 20.11.2020г.ул.“Стефан Кънчев“,ул.“Гео Милев“, ул.“Чаталджа“ и ул.“Свети Константин“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Четвъртък, 12 Ноември 2020г.

№ 759

гр.Пещера, 12.11.2020 год.

          Във връзка с т.III  от Заповед №РД-01-651/11.11.2020г. на министъра за здравеопазването, докладни записки с вх. № 24-75-15/12.11.2020г. от директора  на ДЦПЛУ гр.Пещера и вх.№ 91-47-3/12.11.2020г. от директора на ДЦДМУ гр.Пещера, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

За периода от 12.11.2020г. до 16.11.2020г. да се преустанови предоставянето на социални услуги в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр.Пещера, с цел опазване здравословното състояние на потребителите като рискова група.

Директорите на посочените социални услуги да организират работния процес на служителите в дистанционна форма (работа от разстояние) с потребителите, съобразно дадените указания от Агенция за социално подпомагане.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се връчи на директорите на ДЦПЛУ и на ДЦДМУ, за сведение и изпълнение,  както и да се публикува в интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 12 Ноември 2020г.

№ 758

гр. Пещера, 12.11.2020 год.

     Във връзка със Заповед №РД-01-651/12.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I. За периода от 12.11.2020г. до 30.11.2020г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

Печат Email
Сряда, 11 Ноември 2020г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера
Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Печат Email
Сряда, 11 Ноември 2020г.

№ 755

гр. Пещера, 11.11.2020 год.

Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.III  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г., докладна записка с вх.№31-21-13/11.11.2020г. на директора на ДГ „Сокола“ гр. Пещера и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

 I. За периода от 11.11.2020г. до 16.11.2020г. в Детска градина „Сокола“ да се преустанови приема на деца.
 II. При спазване на Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени от Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването, директорът на детската градина да създаде организация за ивършване на дезинфекция на сградата, която да обхване всички помещения на закрито, както и съоръженията за игра на открито.
III. След извършване на дезинфекционните дейности, за срок от 24 часа да се ограничи достъпа до детската градина.
IV. В срок до 13.11.2020г., да се извърши тестване на целия педагогически и непедагогически персонал, както и на медицинския специалист на детската градина.
V.  Директорът на ДГ „Сокола“ да уведоми родителите на децата, посещаващи детската градина за предприетите мерки по заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се връчи на директора на ДГ „Сокола“ гр.Пещера, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Сряда, 11 Ноември 2020г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за Решение за одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2021 г. и запазване размера на такса битовr отпадъци за 2021 г. на Община Пещера
Предложения, мнения и препоръки към Проект за Решение за одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2021 г. и запазване размера на такса битови отпадъци за 2021 г. на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Печат Email
Вторник, 10 Ноември 2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера

Печат Email
Понеделник, 09 Ноември 2020г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и по предписание на РЗИ, офисът на дирекция „Социално подпомагане“ - Пещера, находящ се на адрес: ул. „Симон Налбант“ № 8, преустановява своята дейност за периода от 09.11 до 13.11.2020 г.

Съобщение

Печат Email
Петък, 06 Ноември 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068
телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА
от 09.11.2020 г.  до  13.11.2020 г.

На 09.11.2020г. ул. „Михаил Такев“ и ул.“Александър Стамболийски“.
На 10.11.2020г. ул.“Йордан Ковачев“ и ул.“Васил Петлешков“.
На 11.11.2020г. ул.“Георги Кьосеиванов“ и ул.“3– ти Март“.
На 12.11.2020г.ул.“Свобода“,ул.“Младост“ и ул.“Здравец“.
На 13.11.2020г.ул.“Пирин“,ул.“Радецки“ и ул.“Еделвайс“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Петък, 06 Ноември 2020г.

Общинска служба Земеделие

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069