Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2020

Печат Email
Четвъртък, 09 Април 2020г.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,

Печат Email
Понеделник, 06 Април 2020г.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,
                    
                      OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
     
Процедура за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020г., за следните длъжности:  
• Домашен помощник – 11 щ. бр.
1.    Изисквания  за заемане на длъжността:
1.1.    Степен на образование – средно, средно-техническо образование;  
1.2.    Опит –  1 година релевантен опит.
1.3.    Безработни лица в трудоспособна възраст.

Печат Email
Събота, 04 Април 2020г.

№ 185
 
  гр. Пещера, 04.04.2020 год.
 
            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в кв.„Луковица“ в гр.Пещера и Решение от 04.04.2020г. на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.1, т.4, във връзка с т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
1.    Считано от 05.04.2020г., за времето от 07.30ч. до 19.30ч., възлагам  на Началника на РУ на МВР – Пещера да създаде контролно-пропускателни пунктове на входовете на кв. „Луковица“  в гр.Пещера.
2.    През контролно-пропускателните пунктове по т.1 да се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на преминаването, наложено от полагане на труд, здравословни причини на преминаващите, закупуване на хранителни продукти, лекарства и плащане на битови сметки.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Абаджиева - Началник на РУ на МВР – Пещера и Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет на Община Пещера.
 
Заповедта да се изпрати незабавно на Началника на РУ на  МВР – Пещера и Заместниккмета на Община Пещера, както и да се публикува на официалния сайт на Община Пещера.  
 
 
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069