Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2022

Профилактични прегледи

Печат Email
Сряда, 30 Март 2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата и щитовидната жлеза, насрочени за 31 март 2022 г. от 10.00ч. в сградата на Община Пещера, се отлагат по обективни причини.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

С уважение,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кампания "Екоучилище"

Печат Email
Вторник, 29 Март 2022г.
gerb peshtera eco school logo ecopack_logo.jpg

Екопак България и Община Пещера организират кампания „Екоучилище“, за обучение и мотивиране на учениците за разделното събиране и последващо рециклиране. Кампанията ще бъде с начало 30.03.2022г. и ще продължи 1 месец, до 30.04.2022г. включително. Ще се проведе в училищата на територията на Община Пещера.

Кампанията включва два задължителни компонента – образователен (провеждане на уроци по темата за разделното събиране и рециклиране) и състезателен (състезание между училищата в събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета).

Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно и да предават за последващо рециклиране пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогнат за чистотата на природата и града, в който живеят.

В нея ще бъдат обхванати всички деца от І до ХІІ клас от училищата в Община Пещера.

Kампания за борба с рака

Печат Email
Петък, 25 Март 2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Пещера ще подкрепи 20-та кампания за борба с рака, инициирана от „Сдружение за онкоболни и приятели“ гр.Пазарджик, като на 31 март 2022 г. от 10.00ч. в сградата на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 организира провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата и щитовидната жлеза от специалист по образна диагностика.

Профилактичните прегледи са безплатни.

За записване: тел.0350/6-22-03 и 6-22-08 или на място в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17.

С уважение,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Email
Четвъртък, 24 Март 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО  редовно заседание  на  Общински съвет, което ще се проведе на 31. 03. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Инициативата „Часът на Земята” 2022г

Печат Email
Сряда, 23 Март 2022г.
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поредното издание на инициативата „Часът на Земята” 2022г. ще се състои на 26 март, събота от 20.30 до 21.30 ч. Символично се изгася осветлението в домовете за един час, а знакови сгради притъмняват, като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще.

Община Пещера подкрепя инициативата - едно от най-значимите световни движения за опазване на природата, като за един час ще се изгаси осветлението на фасадата на Общинска администрация-Пещера.

Часът на Земята е глобална кампания, която има за цел да привлече общественото внимание върху проблемите, свързани с промените в климата и употребата на повече ресурси, отколкото човечеството разполага.

За да се включите трябва само да загасите осветлението за 1 час – между 20:30 и 21:30 часа на 26 март 2022г.(събота)!

С уважение,

 

Общинска администрация - Пещера

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга

Печат Email
Петък, 18 Март 2022г.
gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 logo obshtina

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к

на оценен и класиран кандидат за длъжността „ Социален асистент

  

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Цветан Тодоров Николицов 6 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: Елена Рядкова /п/

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване

Печат Email
Четвъртък, 17 Март 2022г.
gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
logo obshtina 

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор

на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

    1. Цветан Тодоров Николицов.

          ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидата – 18.03.2022 г. от 14,00 часа.

         ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета

Печат Email
Сряда, 16 Март 2022г.

ПОКАНА

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2022 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2022 г. Общественото обсъждане ще се проведена 24.03.2022година (четвъртък) от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещерапри спазване на противоепидемичните изисквания.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2022 година.

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2022 година.

Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Проектобюджета на Община Пещера за 2022 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www.peshtera.bg.

Записването на населението с дърва за огрев

Печат Email
Петък, 04 Март 2022г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Считано от 07.03.2022 г. в Общинска администрация Пещера започва записването на населението с дърва за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.,
   През настоящия отоплителен сезон ценообразуването на дървата за огрев е както следва:
   Крайната цена на дървата за огрев е 80.00 лв. за 1-ин куб. м., или 320.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
    • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на ДГС – Пещера – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на ДГС – Пещера преди доставка на дървата за огрев/.
    • за превоз и доставка до домовете на лицата – 130.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

   Лицата с увреждания, диабетиците и пенсионерите могат да се запишат за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев в съответните клубове на територията на общината.
   Лицата и семействата могат да се запишат за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 .

   Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от домакинство, същите ще бъдат премахвани от списъците.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069