Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2022

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 03 Август 2022г.

Започва изграждането на официален сайт на Община Пещера

   Със Заповед №МЕУ-7439/02.08.2022г. на министъра на електронното управление е одобрено изграждането на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на община Пещера. Със заповедта са определени конкретните задачи на длъжностните лица от МЕУ и Община Пещера по изграждане на официалния сайт на Община Пещера. Предстои съвместното планиране на дейностите по изграждането на федерирания портал, което включва определяне на срок длъжностни лица за изпълнение.

КОНКУРСИ

Печат Email
Вторник, 02 Август 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В А

за

свободно работно място

за длъжността– Старши специалист „Транспортна инфраструктура“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

     1.1 Минимални изисквания

  • Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
  • Професионален опит – една година.

     1.2 Специфични изисквания

  • Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“ , Главен експерт „ЧР“

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 02 Август 2022г.
 pop
 На 02.08.2022г. в 8.10 ч. в Общинска администрация – Пещера, постъпи сигнал от гражданин за съдействие от еколога на Община Пещера, във връзка с ранен щъркел.
   Птицата е намерена тази сутрин на ул. „Иван Вазов“ в град Пещера с ранено крило. След консултация с РИОСВ-Пазарджик, съдействието на Кмета на Община Пещера и еколога на Община Пещера, щъркелът е изпратен в Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани, град Стара Загора, чрез РИОСВ – Пазарджик.
   Общинска администрация благодари за навременната реакция на г-н Калъчев- живущ на улица „Иван Вазов“, град Пещера, помогнал за спасяването му.
Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069