Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 28 Февруари 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

От 01.03.2023 година в Община Пещера стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 до 31.03.2023 година.

Планира се доставката на дървата за огрев на населението да стартира на 01.04.2023 г. и да приключи до 01.11.2023 година.

В тази връзка Общински съвет – Пещера, със свое Решение № 502 от 28.02.2023 година, протокол №51, прие Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. - 2024 г.

Печат Email
Сряда, 22 Февруари 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Документи за кандидатстване и информация по процедура - процедура за кандидатстване BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Печат Email
Понеделник, 20 Февруари 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пещера информира, че е отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

Министерство на иновациите и растежа е структура за наблюдение и докладване по процедурата.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятие , малките дружества със средна пазарна капитализация  и дружествата със средна пазарна капитализация.

Срокове за кандидатстване

Начален срок:14.02.2023 г. 18:00 ч.

Краен срок:     15.05.2023 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация са достъпни на информационния сайт на Община Пещера, Условия за кандидаткстване и  Условия за изптълнение на ВЕИ , както и на Интернет адрес: ИСУН2020

Целия текст вижте в прикачения файл:

Община Пещера публикува, Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги, съгласно Заповед 829 от 12.12.2022г

Печат Email
Четвъртък, 16 Февруари 2023г.

16.02.2023г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.02.2023

Печат Email
Четвъртък, 16 Февруари 2023г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.02.2023 г.

Публикувано на :    16 февруари 2023г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 02 март         2023г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, гише № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. АРТ ЕНД БИЛД ЕООД

Гр.Самоков

жк Възраждане №3, ет.8

Данък МПС

АУЗД №013-1/

02.12.2022г.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ       ………………………

Гл.експерт “МП”

                      /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 16.02.2023г.

Дата на сваляне :   02.03.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат Email
Вторник, 07 Февруари 2023г.

Общинска администрация Пещера уведомява, че от 10.02.2023г. до 10.03.2023г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване).

Необходимо е всички желаещи – физически лица,  разполагащи с неработещи вече електроуреди (микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други) да се обадят на телефон 0800 14 100 (безплатно, без код за населено място) или на телефоните в Община Пещера: 0350/6-22-03; 6-22-08.

Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.

Обръщаме внимание, че ИУЕЕО ще се приема от домакинствата само в пълен комплект, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

Община Пещера призовава  притежателите на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 07 Февруари 2023г.

   Уважаеми съграждани,

   Община Пещера се включва в подкрепата на нуждаещите се, пострадали от земетресението в Турция и Сирия.

   Пещера е символ на етническа толерантност, разбирателство и мир. Живели сме и продължаваме напред заедно в сговор, разбирателство и взаимопомощ.

   Близо до нас са прекършени човешки животи, съдби, надежди и вярвания. Близо до нас, имат нужда от човешка подкрепа, разбиране, отношение.

   Нека след тежкото земетресение се опитаме да помогнем, да дадем сила и вяра, че пострадалите не са останали сами, че загубените животи не са напразно пропилени, че човещината ще помогне да изправят кръст и полека, но сигурно ще поемат по пътя на живота!

   Нека бъдем човеци! Да подадем приятелска десница !

   Обръщам се с гореща молба и вяра в доброто у всеки, който има желание и възможност да помогне.

   Община Пещера ще даде възможност помощта ви да достигне до нуждаещите се. В момента са най-необходими следните неща:

   Списък на нужните средства (НЕИЗПОЛЗВАНИ) за доставка в земетръсната зона:

1. Ръкавици
2. Якета
3. Боти
4. Шапки
5. Детски якета и детски зимни дрехи
6. Газова печка
7. Препарати за почистване
8. Дамски превръзки
9. Варива
10. Легло
11. Одеяло
12. Външна батерия
13. Консерви
14. Бебешки пелени
15. Бебешки пюрета
16. Дъждобран
17. Ботуши

   Предоставените от вас помощи ще се събират в сградата на Домашния социален патронаж.

   От 8,30 до 16,00 часа, всеки работен ден, до понеделник – 13.02.2023 г.

   Информация и указания може да получите на тел.: 0350/6-22-03

   След комплектоване на помощите, те ще бъдат превозени и доставени до гр. Хасково, а оттам чрез сдружение „Толерантност“, предадени на нуждаещите се.

   С уважение,

   Йордан Младенов

   Кмет на Община Пещера

Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев

Печат Email
Сряда, 01 Февруари 2023г.

Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 г., закупили дърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г.:

Домакинства, които са закупилидърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г. гр. Пещера с. Радилово с. Капитан Димитриево
ОБЩО: 178 бр. 14 бр. 55 бр.

Към момента има заплатени дърва за огрев от 60 домакинства от гр. Пещера, на които предстои доставка на дървата.

.

.

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПО СПИСЪЦИ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ 31.01.2023 г.:

Общо по списъци Общ брой домакинства от списък Домакинства, които са закупили дърва към 31.01.2022г.
гр. Пещера 2001 бр. 1 114 бр.
с. Радилово 336 бр.    237 бр.
с. Капитан Димитриево 200 бр.    165 бр.
ОБЩО: 2 537 бр. 1 516 бр.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069