Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2023

ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ЕКОПАК СТАРТИРАТ „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“

Печат Email
Сряда, 29 Март 2023г.

Peshtera плакат

ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ЕКОПАК СТАРТИРАТ „ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА“

Кампанията се провежда под мотото:

„Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци

ОбщинаПещера и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“, с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“

Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надмината, ЕКОПАК ще осигури възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест, от която могат да се възползват всички граждани на Община Пещера. При успешен резултат от кампанията ще бъдат поставени един или няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в града.

Незабавно оказаната първа помощ в първите 3 минути след сърдечен арест многократно повишава шансовете за оцеляване и може да спаси човешки живот.

В България от внезапен сърдечен арест загиват повече от 10 хиляди човека годишно - 10 пъти повече отколкото в автомобилни катастрофи, пожари и природни бедствия взети заедно! Автоматичните дефибрилатори са често срещани по обществени места в много европейски градове. Те са създадени, за да може всеки, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да може да окаже животоспасяваща първа помощ и да помогне на човек в нужда.

От март до декември 2023 г. Община Пещера и ЕКОПАК ще организират редица инициативи, с които да ангажират граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в кампанията. През март и април ще стартират еко-състезания в учебни заведения – училища и детски градини. Отделно, с подкрепата на Община Пещера ще бъде създадена организация за предаване на пластмасови бутилки и кенове от заведения за бързо хранене, кафета, фитнеси, граждани и други. Актуална информация за предвижданите активности във всяка община ще бъдат обявявани своевременно на https://www.ecopack.bg/bg/GR/peshtera-gradska-recikliadaи на уебсайта на Общината.

За целите на кампанията се отчитат всички количества, събрани от всички състезания, инициативи, пунктове за събиране, организирани от общината , както и тези, събрани през системата от контейнери за разделно събиране на Екопак България.

„Вярвам, че заедно ще успеем не само да върнем отпадъците в цикъла на производство, но и да помогнем да бъде спасен човешки живот в случай на нужда. Надявам се с помощта на тази кампания разделното събиране да се превърне в навик на повече граждани и домакинства и ефектът от нея да продължи напред в годините. Убеден съм, че тези минимални цели, които си поставяме, ще бъдат не само постигнати, но и многократно надминати с общи усилия.“, заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

Използваните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове могат да бъдат 100% рециклирани, ако, обаче, бъдат разделно събрани. За съжаление много често тези отпадъци попадат в смесения битов отпадък и стигат до общинското депо или остават да се разлагат стотици години в природата. Целта на кампанията „Градска рециклиада“ е да повиши разделното събиране на тези два типа отпадъци, за да помогне за изпълнението на заложените в българската и европейската нормативна база амбициозни цели и задължения. Тази инициатива ще бъде от полза и за намаляване на обема отпадъци, които попадат на общинските депа за битова смет и запазването на средата, в която живеем по-чиста и красива за по-дълго време.

ЕКОПАК е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Организацията създава и управлява системи за разделно събиране в над 87 общини, използвайки трицветната система от контейнери и е основен доставчик за рециклираща индустрия в страната. През 2022 година организацията е събрала и предала за рециклиране близо 120 000 тона пластмасови, стъклени, метални и хартиени отпадъци от опаковки. Тези материали се превръщат в нови опаковки, дрехи, мебели, чанти или чували и отново влизат в употреба и така спестяват природни ресурси и намаляват отпадъците, които оставяме след себе си.

За повече информация:

Ива Стефанова

Мениджър „Връзки с обществеността, комуникации и регулации“

ЕКОПАК България

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

тел: 0894361195

Печат Email
Петък, 24 Март 2023г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 03. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Вторник, 21 Март 2023г.

   Относно обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 59в, ал. 1, чл. 59г, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и чл. 53б, ал. 1, ал. 15 и ал. 16 от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ

   Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв.

   Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 28.04.2023 година.

Община Пещера подкрепя инициативата "Часът на Земята" 2023г

Печат Email
Вторник, 21 Март 2023г.

2023   

   За поредна година, Община Пещера ще участва в най-мащабната глобална природозащитна инициатива, създадена в подкрепа на планетата и на хората - Часът на Земята.

   На 25 март от 20:30 до 21:30 ч. WWF България призовава хората, бизнесите и институциите да изключат осветлението и да прекарат 60 минути в положителни за нашата планета дейности.

   Тази година, инициативата е в подкрепа на опазването на дивите животни в България. Акцент е възстановяването на местообитания на популации на важни за екосистемата видове.

Кампания за разделно събиране на ИУЕЕО

Печат Email
Вторник, 21 Март 2023г.

2170 кг. е количеството на разделно събраното излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) от домакинствата в община Пещера в рамките на кампанията, проведена на територията на община Пещера през настоящия месец.

Кампанията за разделно събиране на ИУЕЕО е организирана от Община Пещера и „Елтехресурс“ АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

Общинска администрация благодари на всички, които се включиха в кампанията!

Всеки пожелал да остави своя стар електрически уред дава принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини, чиста околна среда за нас и нашите деца.    

Наредба

Печат Email
Петък, 17 Март 2023г.

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЕЩЕРА

О Б Я В А - Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028 г.

Печат Email
Понеделник, 13 Март 2023г.

О Б Я В А

Общинска администрация Пещера, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028 г.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Пещера има за цел да формулира и открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии; да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията си и реализира правомощията си, делегирани ѝ от нормативните актове в областта на околната среда; да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране; да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми; да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Пещера за периода 2023-2028 г. ще бъде разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда ще бъде съобразена с нормативните разпоредби, основните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, с наличните методически указания, както и приетите и действащите планове и програми, които са неразделна част от общинската ПООС.

За период от един месец от публикуване на настоящата обява всеки, който има виждания, препоръки и предложения, относно реализиране на екологичната политика в Община Пещера, може да ги изрази писмено на адрес:

обл. Пазарджик, 4550, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17 или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Румяна Мицекулева – специалист „Околна среда“

тел.: 0350/6-22-03; 6-22-08

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 09 Март 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за социалните услуги и на основание чл.42, ал.3, т.3 от Наредбата за планирането на социалните услуги на 09 март 2023 г. от 14.00 часа, в Заседателната зала на Община Пещера, се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Пещера.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1.        Разглеждане и приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2.         Разглеждане и приемане на Предложение за планиране на потребностите на Община Пещера от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

След станалите разисквания, в които активно участие взеха присъстващите членове на Съвета, документите бяха приети.

Покана за обществено обсъждане

Печат Email
Четвъртък, 09 Март 2023г.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за социалните услуги и на основание чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги на 14 март 2023 г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 ще се проведе представяне пред широката общественост на проект на Анализ на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и обществено обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, които да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги.

Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението, становището и предложението на максимално широк кръг от заинтересовани страни, във връзка с разработения анализ на потребности и предложението за планиране на социалните услуги.

Проектите на Анализа на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет са публикувани на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)

Кмет на Община Пещера

ОБЯВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Сряда, 08 Март 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

/Приета с Решение №151 от 29.10.2004 г. на Общински съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №317/25.11.2021 г. на Общински съвет – Пещера/

М О Т И В И

към изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Пещера

 

1. Причини, налагащи приемането на промени в подзаконовия нормативен акт:

С Решение №151/29.10.2004 г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за символиката и отличията на община Пещера. В наредбата до момента не е регламентиран редът за отличаване с ежегодни отличия за значими постижения в областта на образованието, културата, изкуството и журналистиката.

В община Пещера работят и творят хора, които имат съществени постижения в развитието на духовната сфера. Удостояване с отличие за такива постижения е заслужено уважение към труда им, израз на гордост от таланта и уменията им, награда за старанието и усилията им.

Награждаване в областта на образованието, културата, изкуството, спорта и журналистиката е важна и чувствителна тема за обществото. Регламентът за присъждане на ежегодни отличия е обективизиране на критериите за определяне на наградените.

2. Цели които се поставят:

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата цели:

Актуализиране и допълване на общинската наредба, даващо възможност за удостояване с отличия на заслужили граждани на община Пещера.

Да се отговори на създадените нагласи и желания сред местната общност, като се разшири списъка на почетните звания, символите и наградите на община Пещера.

Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на образованието, изкуството, журналистиката и културата, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в тези сфери.

Постигане публичност и прозрачност на информацията.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Приемане на измененията ще доведе до осигуряване на допълнителни средства за финансиране. Промяната изисква допълнителни финансови средства и ще доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

- Привеждане на наредбата в съответствие със законовите разпоредби;

- Мотивиране на младите хора в общината да започнат работа в сферата на образованието, науката, журналистиката, културата, спорта;

- Стремеж към участие в различни конкурсни мероприятия и популяризиране името на община Пещера;

- Обществено признание на значимите постижения в областта на образованието, науката, културата, спорта, изкуството и журналистиката, дарителството

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Промяната в Наредбата е в съответствие с нормативната уредба в страната и не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

Проектът е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. «Дойранска епопея» № 17, Община Пещера.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069