Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2023

Печат Email
Петък, 30 Юни 2023г.

З А П О В Е Д

№416

гр. Пещера, 29.06.2023г.

           Във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 7, т.10 и т. 11 от Закона за управление на отпадъците и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. I. Определям местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци, както следва:
 1. Отпадъци от опаковки на територията на община Пещера:
 • В град Пещера:
 1. ВЕЦ Пещера
 2. ул.“Васил Петлешков“ № 16
 3. ул.“Васил Петлешков“ № 40
 4. До плаж „Нептун“
 5. Зад Община Пещера
 6. кв.“Изгрев” след кафе-аперитив “Сириус”
 7. кв.“Изгрев” до кафе-аперитив “Сириус”
 8. ул."Симон Налбант" № 60
 9. ул.“Георги Кьосеиванов” №1 - до „ВП Брандс Интернешънъл” АД
 10. ул.“Георги Кьосеиванов”- зад ЖП гара
 11. ул.“Георги Зафиров” № 71 до магазин „Лидл“
 12. ул.“Георги Зафиров” № 77
 13. ул.“Георги Зафиров”- до магазин “Мега Маркет”
 14. ул.“Георги Зафиров“ срещу № 20
 15. ул.“Йордан Ковачев“ № 54 - до оградата на “Биовет”
 16. ул.“Михаил Такев” - срещу бензиностанция “Лукойл”
 17. ул.“Михиал Такев”- до № 142-144
 18. ул.“Михаил Такев”- до хотел “Домейн Пещера”
 19. ул.“Михаил Такев”- между автосервиз “Герчев” и обувна фирма “Бари”
 20. ул.“Михаил Такев”- срещу параклиса “Св. Георги”(на изхода Пещера-Батак)
 21. ул.“Оборище”- до № 13 и №14
 22. ул.“Петър Раков” – Общински пазар
 23. ул.“Св.Константин”- на изхода за летовище ”Св.Константин”
 24. ул.“Св.Константин”- срещу № 63
 25. ул.“Св.Константин“ № 21
 26. ул.“Сокола” № 3
 27. ул.“Христо Ботев” № 29 след магазин “Лазур”
 28. ул.“Цар Симеон”
 29. ул."Георги Сава Раковски" до № 8
 30. ул."Георги Сава Раковски" до № 18
 31. ул."Изгрев" и ул."Хан Пресиян"
 32. ул.”Д-р Петър Цикалов” № 68 /до блока на МБАЛ/
 33. ул.“Атанас Горов“ № 3
 34. ул.“Алеко Константинов“ зад хотел „Пещера“
 35. ул.“Владимир Рилски“ до ОУ „Патриарх Евтимий“
 36. ул.“Гео Милев“ № 9
 37. ул.“Гео Милев“ №52 до ДГ „Сокола“
 38. срещу аптека „Марешки“
 39. ул.“Никола Докторов“ № 1
 40. ул.“Никола Вапцаров“ № 2
 41. ул.“Освобождение“ № 9
 42. ул.“Петър Горанов“ № 50
 43. ул.“Петър Раков“ № 15
 44. ул.“Петър Раков“ № 27
 45. ул.“Симон Налбант“ № 53
 46. ул.“Симон Налбант“, до магазин „Лазур“
 47. ул.“Хан Пресиян“ № 16
 48. ул.“Чаталджа“ № 3
 49. ул.“Цар Симеон“ № 1
 50. до бившия ДКЦ „Авицена“
 51. магазин „Старата поща”
 52. Банка „Уникредит Булбанк“ АД.

Съобщение - контейнери за разделно събирани на текстилни отпадъци и обувки

Печат Email
Сряда, 28 Юни 2023г.

Два контейнера за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувкиса поставени в гр.Пещера

Основният участник в процеса на разделно събиране сме ние, хората! Без нашето участие е невъзможно системите за разделно събиране да работят успешно. Ето защо, трябва да променим начина, по който изхвърляме боклуците си години наред.

Когато убедим всички да участват и действаме заедно, разделното събиране ще бъде по-ефективно.

Къде са разположени контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувки?

Контейнерите се намират на:

-          ул. „Хан Пресиян“ №34 ( от западната страна на Лидл)

-          ул. „Симон Налбант“ (пред магазин „Лазур“ – кв.Изгрев).

Какви отпадъци се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувки?

       В предназначените за изхвърляне на текстилни отпадъци и обувки места, можете да оставяте:

-          - дрехи;

-          - обувки;

-          - чанти;

-          - аксесоари (колани, шапки и др.) ;

-          - домакински текстил.

Внимание! Не изхвърляйте други видове отпадъци освен упоменатите! Забранено е изхвърлянето на други отпадъци като: стъкло, хартия, метал и други отпадъци от бита!

Как да се използват контейнерите?

 • Сложете чисти старите си дрехи, обувки и други употребявани текстилни изделия в торба или ги опаковайте като пакет;
 • Издърпайте дръжката на контейнера с надпис TexCycleмаксимално надолу и пъхнете торбата на обозначеното място.

Благодарим ви, че оставяте вашите дрехи разделно, като с това им давате шанс за втори живот.

СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари

Печат Email
Вторник, 27 Юни 2023г.

   На 28.06.2023г. /сряда/, след 20:00ч., ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 29.06.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

Печат Email
Четвъртък, 22 Юни 2023г.

ЗАПОВЕД

№404

Гр.Пещера 22.06.2023 г.

            Във връзка с Писмо с вх.№24-40-12/16.06.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно определяне на етапа „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури в област Пазарджик, на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 19.06.2023 г.

ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.

2.Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи.

3.Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата.

3.1.При аварийни ситуации се допуска извършване на дейностите по т.3 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

4.Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

5.Възлагам на кметовете на кметства на населените места в общината да извършат почистване на районите около естествените и изкуствените водоизточници и поддържат подстъпите и пътищата до тях.

Печат Email
Четвъртък, 22 Юни 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 06. 2023 г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Уведомление за Инвестиционно предложение

Печат Email
Четвъртък, 22 Юни 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.2от от Наредбата за ОВОС. Уведомление за Инвестиционно предложение „Подмяна на оборудване и реконструкция на съществуващи сгради –А1, А2, В1 и В3 за отглеждане на кокошки - носачки и преустановяване на работа на сграда В2 и предаване на образувания отпадък с код 020106 в размер на 3600 тона годишно за оползотворяване и наторяване„ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. Войника по КККР на град Пещера, общ. Пещера, област Пазарджик, внесено с уведомление с възложител ЕТ“АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ вх. № 24-03-26/20.06.2023г.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

22.06..2023г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2023-2030

Печат Email
Понеделник, 12 Юни 2023г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2023-2030

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Пещера уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че  е публикуван за обществено обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ).

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Пещера представлява стратегически средносрочен документ за количествено и качествено удовлетворяване потребностите от мобилност на хората и бизнеса. Той служи за планиране и управление на мобилността (на хора и стоки) за функционални градски/крайградски райони.

ПУГМ на община Пещера обхваща периода 2022-2029 години и формулира общинските приоритети в сферата на транспортната инфраструктура и управлението на мобилността на територията на общината    

Основната цел на плана за устойчива градска мобилност е гарантиране на достъпа; повишаване на сигурността; намаляване на замърсяванията (на въздуха и на шума); превръщането на транспорта в ресурсно ефективен отрасъл; подобряване привлекателността на територията и качеството на живот на хората общината.

Тенденциите на изменение на климата и изчерпване на природните ресурси поставят допълнителни предизвикателства пред устойчивия растеж, тъй като поради целта за ограничаване изменението на климата до под два градуса и прекъсването на пряката зависимост между икономическия растеж и ресурсоемкостта налагат повече дългосрочно инвестиране в енергия с ниски въглеродни емисии. Предвид въздействието на градската мобилност върху икономическия растеж и околната среда, ЕС насърчава изграждането на такава градска мобилност, която да е устойчива. Това означава разработване на стратегии за преминаване към по-екологосъобразни и по-устойчиви видове транспорт — например ходене пеша, каране на велосипед, обществен транспорт и нови форми на използване и притежаване на автомобили.

Основанията за разработването на ПУГМ като стратегическия документ са изискванията, поставени в нормативните актове на европейско и национално ниво, в които са формулирани концепциите и приоритетите за пространствено развитие на териториите в това число и за развитие на транспортната инфраструктура и транспортната система.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30–дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на проекта на План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023-2030

. на електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в центъра за административно обслужване, ул.дойранска епопея” № 17, община пещера.

- за ваше улеснение прилагаме анкетна карта, която може да попълните и изпратите по посочените начини.

Приложение:

 1. Проект на План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023-2030
 2. Анкетна карта.

С уважение,

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед № 434/05.07.2023г.

Печат Email
Понеделник, 12 Юни 2023г.

З А П О В Е Д

№ 377

гр. Пещера 08.06.2023 г.

В изпълнение на Решение №514/28.02.2023 г., Решение №538/30.03.2023 г., Решение №539/30.03.2023 г., Решение №540/30.03.2023 г. и Решение №541/30.03.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1от Закона за общинската собствености чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

         1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 23 700.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 2 370 лв.

       1.2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 6 400.00 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 640 лв.

       1.3.Поземлен имот с идентификатор 56277.504.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 274 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.08.2022 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183, парцел ІІ, адрес на имота: квартал Луковица, местност кв. Луковица, при граници на имота: 56277.504.9640, 56277.504.435, 56277.504.436, 56277.504.444, 56277.504.446, актуван с АОС №1090/10.08.2022 г. Начална тръжна продажна цена 8913 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 891 лв.

       1.4.Поземлен имот с идентификатор 56277.504.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 384 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.08.2022 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183, парцел VІІІ, адрес на имота: квартал Луковица, местност кв. Луковица, граници на имота: 56277.504.9617, 56277.504.9640, 56277.504.445, 56277.504.444, актуван с АОС № 1091/10.08.2022 г. Начална тръжна продажна цена 12491 лв., върху която се начислява ДДС съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1249 лв.

Печат Email
Понеделник, 12 Юни 2023г.

З А П О В Е Д

№ 378

гр. Пещера08.06.2023 г.

           В изпълнение на Решение 558/27.04.2023 г. и Решение №559/27.04.2023 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

          

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

           1.1.Метален павилион №9 с площ 10 кв.м., намиращ се района на Общински пазар гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.

           1.2.Метален павилион, монтиран върху терен №13 (бивше шивашко ателие), с площ 17 кв.м., в района на общинска пазар гр.Пещера, съгласно Схема по чл.56 от ЗУТ при начална месечна наемна цена 110,50 лв. без ДДС, депозит за участие 11,05 лв. Срок на договора за наем 5 години.

1.3.Павилион №1, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години;

1.4.Павилион №2, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години;

1.5.Павилион №3, с площ 5,5 кв.м, намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години;

1.6.Павилион №5, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години;

1.7.Павилион №6, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години.

1.8.Павилион №7, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години.

            2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

На 27.06.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч. по реда на имотите описани по т.1.1 – 1.7.

СЪОБЩЕНИЕ - Национален младежки конкурс

Печат Email
Петък, 09 Юни 2023г.

Националното сдружение на общините в Република България обяви Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“
Проблемите са естествена част от ежедневието. Общината, населеното място фокусират най-голям брой различни интереси и това прави разрешаването на проблемите сложна задача. Ако обичате мястото, където живеете и сте загрижени за своите близки и приятели, защо не станете част от намирането на решение? Може би някои проблеми не изискват много сили и пари, но не винаги достига време.
Представете си, че от Вас зависи решението на конкретен проблем, който засяга част от жителите на общината.
Какви предложения за неговото решаване бихте направили?
Как ще прецените кое от предложенията е най-реалистично?
Кого ще привлечете сред своите съмишленици?
Как ще мотивирате тяхната активност и ангажираност? Чии интереси би могло да засегне предлаганото от Вас решение?
Какви са стъпките за решаване на проблема?
Какви ресурси ще Ви бъдат необходими за осъществяване на идеята?
Как виждате своята роля в решаването на проблема?
Ако отговорите на тези въпроси, Вие ще сте разработили своята малка „управленска програма“.
Опишете своята идея и я изпратете на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Не бъдете част от проблема. Станете част от неговото решаване!
Ако сте ученик, студент или работите и сте на възраст до 29 години, ето как можете да участвате:
• Опишете един проблем във Вашата община или населено място, чието решаване засяга повече хора и Вие имате добра идея за неговото решаване.
• Изложете своята идея за решаване на проблема /текст, видео, презентация или др./.
• Какви съмишленици бихте привлекли, с какви трудности предполагате, че можете да се сблъскате, какви средства ще са Ви нужни за успешен резултат.
• Не пропускайте: защо е важно решаването на избрания от Вас проблем.
Напишете своите имена, адрес и телефон за връзка.
Изпратете своята концепция до 30 юли 2023 г. в електронен формат на мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Как ще Ви помогнем да осъществите идеята си?
Жури ще разгледа всички получени предложения.
Ще се свържем с Вас, ако е необходимо да обсъдим подробности или да направим допълнения, които да направят идеята Ви осъществима.
Във втория етап на конкурса ще имате възможност да представите публично своя проблем и идеята за неговото решаване.
Заедно с екипа на НСОРБ ще имате възможност да разработите реалистичен план за действие.
В Деня на българската община ще бъдат връчени парични награди на най-добрите предложения за решаване на проблем от компетенциите на общината
• Първа награда – 2000 лв.
• Втора награда – 1500 лв.
• Трета награда – 1000 лв.
• Поощрителна – 500 лв.
Най-добрите инициативи ще бъдат представени пред новоизбраните кметове и председатели на общински съвети на встъпителния форум за общински мандат 2023 - 2027, организиран от НСОРБ на 11.12.2023 г.
С помощта на НСОРБ ще се съдейства за решаване на избрания от Вас проблем с реализиране на Вашата идея.
Регламентът на конкурса "Аз за моята община: един проблем - едно решение" можете да изтеглите от ТУК.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069