ОС 10 - Настаняване в общинско жилище Печат

Необходими документи:
Заявление-Декларация по образец
Копие от документ за самоличност

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 5лв. за жил.имот

Основание: Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Общински съвет Пещера

Attachments:
Download this file (OS10.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]37 Kb