ОС 6 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Печат

Необходими документи:
Скица-оригинал
Документ за собственост

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 15 лв.

Основание: чл.5 от Закона за общинската собственост

Attachments:
Download this file (OS06.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb