МП 18 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Печат

УСЛУГА

№ МП 18

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • ИСКАНЕ В СВОБОДЕН ТЕКСТ
  • ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ЗАПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА

СРОК:

  • 7 ДНИ 

ТАКСА:

  • 20 ЛВ.

ОСНОВАНИЕ:

  • ЧЛ.16, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ