РАБОТНО ВРЕМЕ Печат

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

всеки работен ден

от 8.30ч. до 12.30ч.

от 13.30ч. до 17.30ч.

 


Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/

всеки работен ден

от 8.30ч. до 17.30ч.