Приложение Печат

Приложение 2 на инвестиционното предложение "Изграждане на сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки" с възложител ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"