СЪОБЩЕНИЕ Печат

ОТНОСНО: Публикуван проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2015г.-2019г.


Днес, 22 юни 2018г. на интернет страницата на Общински съвет – Пещера са публикувани мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2015г.-2019г.
Съгласно чл.26, ал.4 на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по публикувания проект, които могат да се изпращат на електронната поща на ОбС- Пещера - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в деловодството на адрес: ул. „Дойранска епопея“ 17 в рамките на работното време- от 8.30 ч.до 12.30ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.