УИАУ-2080 - Комплектоване и съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Печат

Необходими документи:

Заявление по образец.
Документ за самоличност /след сверяване на данните се връща/.
Пълномощно /в случай, че документите се представят от друго лице/.   
Заверен превод на документа по гражданско състояние съставен в чужбина.
Декларация по чл.117, т3 и т.4 КМЧП

Срок за изпълнение: 5 дни, 10 дни
Такса: 80 лв.-бърза услуга, 40 лв-обикновена услуга

Основание: Чл.69, чл.70 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация

Attachments:
Download this file (2080.doc)Заявление-ГРАО 18[ ]44 Kb