ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес Печат

Необходими документи:

Заявление по образец
Документ за собственост
Квитанция за платена такса
Документът се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв.
-обикновена услуга, 6 лв.-бърза услуга, 9 лв.-експресна услуга
Основание: Указания на Главна дирекция ”ГРАО”

Attachments:
Download this file (GRAO-37.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес]31 Kb