ПК по просвета, култура, спорт и туризъм Печат

Състав - 9 члена

Председател: д-р Лиляна Кавръкова
Членове:
1. инж. Димитър Батаклиев
2. Атанаска Дамянова
3. Илиян Петров
4. Рабие Алиева
5. Георги Смилянов
6. Фаня Иванова
7. Нина Якофова
8. Дафинка Шопова