ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство Печат

Състав - 9 члена

Председател: Хюсеин Дурмуш
Членове:
1. Илиян Петров
2. д-р Цветана Лепарова
3. Ружди Мехмедов
4. Рабие Алиева
5. Фаня Иванова
6. Нина Якофова
7. Стоян Радин
8. Петър Хамамджиев