ПК по териториално и селищно устройство Печат

Състав - 9 члена

Председател: инж. Димитър Батаклиев
Членове:
1. д-р Пламен Маджаров
2. д-р Цветана Лепарова
3. д-р Лиляна Кавръкова
4. Неделчо Рядков
5. Георги Козарев
6. Стелиян Варсанов
7. Павел Куцев
8. Стоян Радин