ХАРТА НА КЛИЕНТА Печат
Общинска Администрация - e-Община

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Пещера

Общинска администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция.

Базирайки се на добрите Европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административно обслужване се ръководят от следните цели:

  • Да се подобрява достъпа до административни услуги и да повишава качеството им;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  • Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извлечение на поука от направените коментари;
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  • Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.

Анкетна карта:

Приложение 1

Приложение 2

Попълнените анкетни карти може да изпратите на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Благодарим Ви !

ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2020Г.

ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2021Г.