Достъп до обществена информация Печат
Общинска Администрация - e-Община

Приемане на заявления по ЗДОИ:

ОЦУИГ - Община Пещера

гр. Пещера, ул. "Дойранска Епопея" №17

Работно време:

08:30 - 17:30 (без прекъсване)

тел.: 0350 62203, вътр.: 142

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Пещера, съгласно чл.15 от ЗДОИ

 

Заявление за достъп до Обществена информация

Заявление за предоставяне на информация от Обществения сектор за повторно използване

 

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на Глава III